INTE BADKLART. Sjöfartsverket säger nej till att upphäva badförbud på Lilla Essingens södra sida. Foto: Sacharias Källdén/Gernrebild

Sjöfartsverket säger nej till nytt bad på Lilla Essingen

Det blir inga lagliga bad på Lilla Essingens södra sida. Sjöfartsverket säger nej till att upphäva badförbudet. Men stadsdelen tänker inte ge sig.

  • Publicerad 16:32, 16 jun 2020

BAD ELLER INTE. Det är frågan för Lilla Essingens södra sida. Foto: Hitta.se

Planerna på en inbojad badplats á la Hornsberg på Lilla Essingens södra sida, där det idag finns små bryggor, har gått på grund. Idén sjösattes redan sommaren 2018 av en enig stadsdelsnämnd, då ledda av den rödgrönrosa majoriteten. Förvaltningen fick då i uppdrag att undersöka möjligheterna att upphäva badförbudet på platsen för att förbättra badmöjligheterna på ön.

Nytt bad på Lilla Essingen

Tidigare har bland annat miljö- och hälsoförvaltningen gett tummen upp och förhoppningen var att badplatsen, med bojar och stegar, skulle kunna stå redo i år.

Men så blir det inte. Sjöfartsverket säger nej. Att anlägga ett bad nära en farled och sjötrafik är ”olämpligt ur säkerhetssynpunkt” och ”området är förutom påseglingsrisken också utsatt för svall.” skriver bland annat myndigheten i sitt remissvar.

Fartygstrafiken förbi Lilla Essingen beräknas även öka kommande år skriver Sjöfartsverket.

Därför föreslår förvaltningen att planerna på att upphäva badförbudet ska dras tillbaka.

Nytt bad på Lilla Essingen

Men stadsdelsnämnden tänker ta strid enligt Rasmus Jonlund (L), ordförande i stadsdelsnämnden. De tänker inte dra tillbaka ansökan utan vill istället ge förvaltningen i uppdrag att be staden centralt förhandla med Sjöfartsverket för att hitta en lösning. Det för att stadsdelen inte har befogenhet att föra frågan själva enligt Jonlund.

– Vi tycker Sjöfartsverket är stelbenta. Området är likt Hornsbergs strand och vi vill ta ett omtag i frågan. Det måste gå att lösa situationen. Folk kommer ju bada där ändå och då måste vi titta på hur det kan ske säkert och tryggt, säger han.

Så ni har inte gett upp badplanerna?

– Nej, däremot kommer det inte hinna bli ett lagligt bad i år. Men vi jobbar på att få till en lösning. Stadsdelsnämnden är eniga i att platsen är bra för att tillåta bad på.

UPPDATERING: Under tisdagens stadsdelsnämnd ställde sig samtliga partier bakom beslutet.