Utredning. Efter en vår då ett stort antal äldre avlidit till följd av covid-19 på Bergas äldreboende ska en utredning göra. Foto: Mostphotos/Sacharias Källdén

Situationen på Berga äldreboende utreds

För ett par veckor sedan larmade facket om att nästan en tredjedel av boende på Berga äldreboende avlidit i sviterna av covid-19. Nu ska det utredas hur situationen sköttes av boendet.

  • Publicerad 15:03, 28 maj 2020

Även om det är ett privat boende har kommunen ett uppföljningsansvar.

Utredning. Enligt kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M), kommer Solna stad att se över avtalet med Ansvar och Omsorg om utredningen visar på brister. Foto: Leif Oldenburg

Det privata äldreboendet Berga i Bergshamra, som drivs i privat regi av A&O Ansvar och Omsorg AB, har under våren varit hårt drabbat av coronaviruset.

I april skickade fackförbundet Kommunal in en anmälan till Arbetsmiljöverket efter att 27 av 96 av de som bodde där hade avlidit.

I sin anmälan riktade facket skarp kritik gentemot arbetssituationen på boendet. I anmälan lyftes även oro för coronasmittan och bättre skyddsåtgärder och skyddsutrustning efterlystes.

– Det är klart att det är problematiskt, beklagligt och tragiskt och har funnits uppenbara brister, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk, (M).

Extern utredning

Nu ska frågan om hur situationen har hanterats på Berga utredas av forsknings- och utvecklingsenheten (FoU), som är ett samarbete mellan Region Stockholm och nordvästkommunerna i Stockholms län.

– De kommer bland annat att titta på vad som har gjorts, vilka rutiner som har funnits, vilka säkerhetsåtgärder och vilken skyddsutrustning som har funnits, säger Pehr Granfalk.

Resultatet ska sedan jämföras med andra äldreboenden i Solna kommun för att se om det funnits skillnader i hur man har agerat. Planen är att utredningen ska vara färdig i oktober.

– FoU väljer ut några likvärdiga boenden inom Solnas kommungräns. Resultaten kommer sedan ligga till grund för vår avtalsuppföljning, säger Pehr Granfalk.

Vad kan utredningen leda till?

– Om det är så att det framkommer att det har funnits brister får vi se över avtalet, säger Pehr Granfalk.

Vad har kommunen för ansvar?

– Även om det är ett privat boende har kommunen ett uppföljningsansvar. Beställningarna ser likadana ut oavsett om det är privat eller kommunal regi, säger han.

Ansvar och Omsorgs vd Sakarias Mårdh säger att han välkomnar genomlysningen men vill inte kommentera vad han tror kan ligga bakom att så många avlidit på boendet.

– Det har varit en klart ansträngd situation och är jättetråkigt. Vad som har skett får genomlysningen visa, säger han.

Sakarias Mårdh menar att personalen på Berga i dag har mer kunskap om smittan och ska hanteras, jämfört med tidigare under våren. Det har enligt honom gjort att situationen med antal smittade nu har förbättras.

– Nu har vi ett fall där covid-19 har konstaterats, säger han.

Sakarias Mårdh säger också att de siffror som facket hänvisar till sin rapport inte stämmer utan att det rör sig om 23 personer som avlidit på Berga i sviterna av covid-19.