Regeringens infrastrukturplan har presenterats. Foto: Arkivbild Mitt i

Sista spiken i kistan för östlig förbindelse

Regeringen satsar 700 miljarder på vägar, järnvägar, sjöfart och broar. Men någon östlig förbindelse blir det inte, slås nu fast. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) är kritisk.

  • Publicerad 14:12, 4 jun 2018

Regeringen har nu presenterat sin plan för satsningar på vägar, järnvägar och sjöfart för perioden 2018-2029.

Det handlar om satsningar på över 700 miljarder. Många av dem rör Stockholmsregionen.

Till de större järnvägssatsningarna hör medfinansiering av Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan, Roslagsbanan och tunnelbaneutbyggnad till Barkarby.  Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll får ökad kapacitet.

Byggandet av Södertörnsleden finns med, satsning på E18 Danderyd-Arninge samt kapacitetsstärkande åtgärder för Förbifart Stockholm, bland annat i Hallunda-Vårby och Hjulsta-Jakobsberg.

Men någon satsning på en östlig förbindelse, en väg som knyter ihop Norra- och Södra länken, för bil- och kollektivtrafik, ingår inte.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) är kritisk:

– Den finns inte ens med som en framtida satsning, säger han.

De kommer att tränga undan pendeltågen

Kristoffer Tamsons

Han anser också att det saknas satsningar på Stockholms järnvägsnät.

– Planen innehåller satsning på höghastighetståg fram till Järna. Ska de sedan gå på befintlig järnväg kommer de att tränga undan pendeltågen. Det här är ett av de märkligaste förslag jag sett.

Att satsningar som ingår i Sverigeförhandlingen finns med applådarer han dock:

– Det är efterlängtat, nu kan vi gå vidare med detta, säger Kristoffer Tamsons.

I Sverigeförhandlingen är landstinget och flera Stockholmskommuner en del, där en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, förlängd Roslagsbana till City, utbyggd Spårväg syd och en tunnelbanestation i Hagalund ingår. Även ett 30-tal cykelvägar ska byggas. Kopplat till dessa satsningar lovar kommunerna att bygga över 100 000 nya bostäder.

Getingmidjan rustas upp

Enligt regeringen innebär infrastruktuplanen den största järnvägssatsningen i modern tid. Här ingår till exempel  upprustningen av ”Getingmidjan”, spåren mellan Stockholms södra och Centralstationen.

En stor vägsatsning är kapacitetsförstärkningar på motorvägsbron E4/E20 över Södertälje kanal. Trafikverket får också i uppgift att utreda behov av en ny bro över Södertälje kanal för minskad sårbarhet.

Totalt satsas 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Regeringen pekar också på några projekt som bör komma med i nästa plan, som järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo samt kapacitetsbristerna i järnvägssystemet både söder om stan och norrut.

– Det blir kapacitetsbrist om höghastighetsspår byggs, och så kan vi inte ha det. Det skulle behövas både fem och sex spår söderifrån, säger Tomas Eriksson (MP).

Han tycker dock inte att kritiken mot för lite satsningar på järnvägen i Stockholm håller.

– Sett till hela landet är det en rimlig fördelning mellan järnväg och vägar, säger han.

Och Tomas Eriksson är glad att den östliga förbindelsen är fimpad:

– Ja, om vi ska bli en klimatneutral region måste vi prioritera utbyggnad av kollektivtrafik i stället för vägar.

 

Fakta

Investeringar över 100 miljoner kronor i Stockholmsregionen

Järnvägar:

Stockholm C–Sörentorp, ökad kapacitet(2018-21).

Roslagsbanan, dubbelspår(2018-21).

Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan(2018-21).

Tunnelbaneutbyggnad (2018-21).

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet.

Hagalund, tunnelbanestation (2018-21).

Roslagsbanan till City, förlängning och nya stationer 2024-30

Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik (2024-30).

Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer (2021-24).

Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering (2024-30).

Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (2024-30).

Hagalund, bangårdsombyggnad (2021-24).

Stockholm Central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (2018-21).

Vägar:

Essingeleden, riskreducerande åtgärder upprättande av ledverk (2024-30).

E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm (2024-30).

E4/E20 Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm (2024-30).

E4/E20 Tomteboda– Bredäng, ITS (2024-30).

E4/E18 Hjulsta– Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 2024-30

E4/E20 Essingeleden– Södra Länken(2018-21).

E18 Statlig följdinvestering, Arninge hållplats(2018-21).

E18 Danderyd–Arninge(2018-21).

Underhåll:

E4 Essingeleden

Väg 277 Lidingöbron

Väg 222 Skurubroarna

Getingmidjan

 

Källa: Regeringen
Visa merVisa mindre