I faktarutorna i artikeln hittar du mer information om kommunens vision för Bro och Kungsängen. Foto: Mostphotos

Sista chansen! Tyck till om framtiden för Bro och Kungsängen

Samrådsperioden för de fördjupade översiktsplanerna som gäller Kungsängen och Bro börjar närma sig sitt slut. Men än finns det möjlighet att lämna synpunkter. Ett samrådsmöte via internet återstår.

  • Publicerad 05:02, 17 sep 2020

Fram till och med den 25 september kan du som är intresserad av planerna och vill lämna synpunkter göra det till kommunen.

Samrådsmöte nummer tre

Samrådsmöten har genomförts av samhällsplanerna i både Bro och Kungsängen. Idag torsdag, den 17 september, bjuder Upplands-Bro in till ett sista samrådsmöte, denna gång blir det digitalt.

Fakta

Här är visionen för Kungsängen

Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens olika delar


Nya och tydligare vägar för gång, cykel och bil ska göra det lättare att orientera sig och ta sig mellan centrala Kungsängen, Brunna, Tibble och Rankhus.

Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna 


Vi vill fortsätta att utveckla gemensamma mötesplatser och aktivitetscentrum, som torget, Kungsängens IP, naturreservat, badplatser och friluftsområden.

Vi ger större plats åt barnen

Vi vill göra Kungsängen roligare och enklare för barn att vara och orientera sig i. Vi föreslår till exempel nya ytor för barns lek i centrala Kungsängen och att Gröna Dalen ska fortsätta utvecklas som ett en plats för rekreation för små och stora.

Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla


Vi vill skapa tydligare vägar från centrum ner till Mälaren och fortsätta att utveckla strandpromenaden längs Mälaren och sjöarna.

Vi utvecklar stationsmiljön

Vi utreder stationsmiljön och reserverar plats för att kunna utveckla kollektivtrafiken för en växande befolkning.

Källa: Upplands-Bro kommun
Visa merVisa mindre

Platsen för det hela? Youtube

Platsen för det hela är kommunens Youtubekanal och mötet pågår 18-19. Så har du exempelvis till följd av covid-19 inte själv kunnat ta dig till mötena i Bro eller Kungsängen kommer nu en chans till.

Fakta

Här är visionen för Bro

Vi skapar en tätare och trevligare småstadskärna


Vi föreslår att centrala Bro ska förtätas med bostäder av småstadstyp för att stärka småstadskänslan och göra torget tryggare och trivsammare. Vi vill öka vuxennärvaron vid torget genom fler arbetsplatser, och föreslår också att området kring torget utvecklas med till exempel stadsodling och nya lekytor för barn.

Vi ger plats åt vattnet


Vi vill göra det lättare att ta sig från Bro ner till Mälaren. Vi vill också utveckla miljön kring Sätrabäcken och Brobäcken, och reservera ytor för en dagvattenpark.

Vi bygger på naturen och landskapets villkor 


När Bro växer och förtätas vill vi att nya byggnader och områden ska byggas i harmoni med landskapet och naturen. Det betyder att nya bostäder och verksamheter ska följa landskapets former och att viktiga naturvärden ska bevaras.

När vi förtätar förbättrar vi samtidigt


När vi förtätar passar vi på att göra det finare och trevligare på mötesplatser och i grönområden.

Vi utvecklar stationsmiljön

Vi utreder stationsmiljön och reserverar plats för att kunna utveckla kollektivtrafiken för en växande befolkning.

Källa: Upplands-Bro kommun
Visa merVisa mindre

Under det digitala mötet kommer samhällsplanerarna berätta om förslaget och du som följer sändningen kommer ha möjlighet att ställa frågor.


 

Planen: Snabbare variant av buss 558

Upplands-Bro. Nu är planerade trafikförändringar inom SL-trafiken ute på remiss. Av dessa framgår att buss 558 i Upplands-Bro berörs.måndag 26/10 16:45