Etapp två. I planen ingår cirka 270 nya bostäder, en ny bussterminal, förskola och ett allaktivitetshus. Foto: Haninge kommun

Sista chansen att tycka till om nya Jordbro centrum

270 nya bostäder, ny bussterminal, allaktivitetshus och en förskola ingår i kommunens omarbetade plan för Jordbro centrum. Nu är förslaget ute på granskning, vilket är sista chansen att lämna synpunkter.

  • Publicerad 06:15, 15 jun 2022

Jag hoppas att många tar chansen att tycka till

Fram till 27 juni tar Haninge kommun emot synpunker på planen för Jordbro centrum. Vid den här tiden förra året var förslaget ute på samråd. Då kom det in 27 yttranden vilket lett till en del förändringar till planen som nu är ute på granskning.

Nu består planen av cirka 270 nya bostäder, en ny bussterminal, förskola och ett allaktivitetshus med plats för ungdomsverksamheter, bibliotek samt kultur och lärande.

Kommunen vill även flytta kärnan av centrum till området vid pendeltågsstationen, därför vill de flytta Södra Jordbrovägen till så nära Nynäsbanan som möjligt.

– Nu tar vi nästa steg i arbetet med att utveckla Jordbro och en mer levande och hållbar centrumkärna med ett rikt stadsliv. Det är ett spännande planförslag som nu går ut på granskning, och jag hoppas att många som bor och verkar på platsen i dag tar chansen att tycka till om förslaget, säger Petri Salonen (C), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett uttalande.

Bostäder i norra delen

Han säger att det har skett några mindre förändringar jämfört med planen som tidigare var ute på samråd, som att centrumbyggnader främst placerats i den södra delen av planområdet medan bostäder och mer generösa utemiljöer tar plats i norr. I den omarbetade planen finns också möjlighet för LSS-bostäder.

– Det kommer göras eventuella små justeringar, sedan tas detaljplanen upp i stadsbyggnadsnämnden, därefter i kommunfullmäktige för godkännande. Beslut kan nog komma under sen höst, eller i alla fall under nästa halvår, det hoppas jag verkligen på, säger Petri Salonen.

Det här är den andra etappen i utvecklingen av centrala Jordbro. Byggandet av den första etappen, med bland annat 367 hyreslägenheter, inleddes i höstas. Även i den etappen ingår en förskola. Utöver det tillkommer nya gator samt gång- och cykelvägar i etapp ett.

Etapp två

I de nya planerna flyttas centrala delarna av Jordbro till området precis vid pendeltågsstationen.

I förslaget ingår cirka 270 bostäder, en förskola, en bussterminal och ett allaktivitetshus. Kommunen lägger även stor vikt vid allmänna platser, såsom torg och cykel- och gångvägar.

Planförslaget är nu ute på granskning. Det är sista chansen för allmänheten att tycka till om förslaget innan det läggs fram till kommunfullmäktige för godkännande.

Mer information kring planförslaget finns på: www.haninge.se/jordbroetapp2/.

Visa merVisa mindre