Översiktsbild. Här kan Husby få nya bostäder och centrumlokaler. Foto: Stockholms stad/Illustration av Katarina Persson och Fanny Nordqvist Darell

Sista chansen att tycka till om Husby centrum

Om allt går enligt plan ska nya bostäder och lokaler byggas i Husby centrum. Förslaget har bearbetats och ställs nu ut för granskning, vilket är sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen klubbas.

  • Publicerad 16:41, 16 sep 2020

Husby centrum ska byggas om. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplansunderlag för att utveckla fler av fastigheterna vid de två tunnelbaneuppgångarna, bland annat genom nya bostäder och nya lokaler för handel.

Tanken är att centrumstråket och torgytorna ska få sig ett rejält lyft. De nya byggnaderna föreslås få utrymme för verksamheter i bottenvåningarna, och entréer mot Edvard Griegsgången. Situationen för gångtrafikanter ska dessutom förbättras, med hjälp av nya trottoarer längs med de befintliga gatorna i Husby. Den norra tunnelbaneuppgången planeras få en ny glasfasad, för ökad trygghet.

Fler bostäder än planerat

Förslaget var ute på samråd under våren 2019, och efter de inkomna synpunkterna har det förändrats något. Bland annat har det uppskattade antal lägenheter ökat från 270 till 350, vilket beror på att fastighetsbolaget Hembla tagit över Svenska Bostäders tomträtt och valt att planera för ett större antal små lägenheter än tidigare, samt rita om vissa planlösningar.

En byggnadsdel har dessutom tagits bort vid den södra tunnelbaneuppgången, då man vill möjliggöra för en större gårdsmiljö. Ett sextonvåningshus som ligger i samma kvarter har smalnats av för att få en slankare gestaltning.

Vill man ta del av planförslaget och komma med synpunkter går det att göra fram till den 29 september. Förslaget går att hitta på medborgarkontoret i Husby eller på Stockholms stads hemsida. Går allt enligt plan kan det klubbas i november senare i år.

Illustration. Norra tunnelbanetorget med den ombyggda stationsbyggnaden i förgrunden och det föreslagna höghuset i bakgrunden. Foto: Stockholms stad/Bergkrantz Arkitektur