Söndag den 19 september är det kyrkoval. Foto: Anna Rönngren

Sista chansen att rösta i kyrkovalet

Vill du vara med och påverka hur Svenska kyrkan ska styras och vad de ska satsa på? På söndag den 19 september är det val i Svenska kyrkan.

  • Publicerad 08:07, 15 sep 2021

Flera har redan passat på att förtidsrösta, men det är nu söndagen som själva valet äger rum på plats. Vilken vallokal du ska rösta i den 19 september står på röstkortet som du får hem i brevlådan.

I valet avgörs vilka som ska styra Svenska kyrkan på församlings-, stifts- och nationell nivå. Man väljer alltså till tre nivåer, ungefär som i valen till kommun, region och riksdag. Men i kyrkovalet kan medlemmarna rösta redan från 16 års ålder.

De ställer upp i Skärholmen

I Skärholmen finns följande nomineringsgrupper i valet till kyrkofullmäktige i Skärholmens församlings valkrets: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Frimodig kyrka och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Till valen i kyrkomötet och stiftsfullmäktige finns fler alternativ.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Valet handlar framför allt om de olika nomineringsgruppernas syn på hur de pengarna ska användas och hur kyrkans verksamhet ska bedrivas.

Kyrkofullmäktige bestämmer över Skärholmens församling. I valet röstade medlemmarna även på regional nivå till Stockholms stift och på riksnivå till kyrkomötet (se faktarutan nedan).

Tre olika val

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra på tre olika plan: Lokalt, regionalt och nationellt.

Kyrkomötet

Svenska kyrkans högsta beslutande organ som beslutar i frågor som handlar om Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen. Till exempel frågor som rör kyrkohandboken (beskriver hur gudstjänster ska firas) och psalmboken.

Stiftsfullmäktige

Styr det lokala stiftets arbete. Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst.

Kyrkofullmäktige

Styr församlingens arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Visa merVisa mindre