Sista beslutet för Apelvägen

I kväll, torsdag, samlas kommunfullmäktige för att ta beslut om Apelvägen. En enig kommunstyrelse sa tidigare ja till planen. Men de betyder inte att alla partier är nöjda. Vi har listat deras yttranden.

  • Publicerad 16:05, 6 sep 2018

På området – mitt emot Strandtorget – planerar kommunen nya bostäder, verksamhetslokaler, vård- och omsorgsboende och ett seniorboende med inglasad varandra.

Kommunstyrelsen sa för ett par veckor sedan sagt ja till detalplanen för Apelvägen och de två avtalen som ger Bo Aktivt och Wallenstam rätt att köpa marken och bygga i området.

Nu ska kommunfullmäktige ta beslut om samma frågor.

Boende i området har riktat stark kritik mot detaljplanen. Senast i maj skickade politikerna planen på återremiss.

Även om beslutet om detaljplanen röstades igenom av en enig kommunstyrelsen så lämnade flera partier in ett särskilt yttrande.

Socialdemokraterna skriver bland annat:

”Vi kvartstår vid de uppfattningar som tidigare lämnats kring planering, politisk styrning, samarbete, oförmågan att låta kommunen styra utvecklingen i stället för privata företag, vår oro för fritidsgården, vårdcentralens framtid och träffpunkter för äldre.”

Centerpartiet skriver bland annat:

”Det har varit många turer inför godkännandet och beslut i detta ärende. Det har blivit både omtvistat och debatterat där sakfrågor och fakta blandats och byggts upp likt ett korthus./…/ Utgångspunkten till dagens godkännande och beslut har dock sedan länge funnits i vår vision”

Partiet skriver också att det har lång process med flera möten med byggherrarna.

”Slutresultatet ser vi inte i dag, men mark och exploateringen är lägre och höjderna är justerade, så att det blir en mjukare siluett/övergång till omkringliggande bostäder och grönområden”.

Miljöpartiet skriver bland annat:

”Vi ser inte att man har fått ner bullernivåerna tillräckligt i projektet./…/ I ett så pass omfattande nybyggnationsområde hade Miljöpartiet också gärna sett ett inslag av kommunala hyresrätter”.

Också Moderaterna lämnade in ett särskilt yttrande och skriver bland annat:

”Det är beklagligt att detaljplanen dels dragit ut på tiden och dels orsakat kontroverser på olika plan. Det har aldrig varit vårt syfte”.

Partiet skriver också:

”Vi vill från Moderaternas sida mycket tydligt understryka att inte heller DP (detaljplan) Apelvägen kommer att kunna byggstartas innan rondellen vid Petterboda är helt klar och inte heller innan det tredje körfältets första etapp längs golfbanan kommit igång att byggas under hösten 2019”.

Sverigedemokraterna anser att Tyresös infrastruktur släpar efter och skriver bland annat:

”När vi nu ser att man minskat bygghöjden samt ritat om fasader så att dessa passar in bättre i miljön i kombination med varierande upplåtelseformer samt ett nytt vård- och omsorgsboende har vi valt att ställa oss bakom förslaget.”

Liberalerna lyfter upp en del ändringar i detaljplanen som positiva. Partiet hade önskat en delning av detalplanen och skriver bland annat:

”Det är svårt att bedöma om en delning av detaljplanen och därmed en möjlighet till fortsatt dialog med framför allt Bo Aktivit hade kunnat leda till ytterligare förbättringar”.

Här kan du läsa alla särskilda yttranden, under punkt 125.

Vänsterpartiet hade meddelat att de skulle lämna in ett särskilt yttrande, men hade inte gjort det när protokollet för kommunstyrelsen justerades.

Mötet startar klockan 18

Kommunfullmäktigemötet börjar klockan 18 i Tyresö gymnasiums aula. Några andra beslut som kommer att tas i kväll gäller begränsning för pyroteknik, arrendeavtal för Trollbäckens scoutkår, antagandet av strategin för Östra Tyresö.

Här kan du följa mötet i direktsändning och här hittar du dagordningen.