De allra flesta singlar i åldern 25 till 35 har inte råd att köpa en etta i Stockholm. Foto: Mostphotos

Singlar har inte ens råd med en etta i Stockholm

På grund av rådande amorteringskrav utestängs 80 procent av alla ensamstående 25- till 35-åringar från att köpa en nyproducerat etta i centrala Stockholm. Bara 10 procent fler har råd med samma lägenhet om den legat i södra Stockholm.

  • Publicerad 17:59, 28 okt 2018

Den 1 mars i år infördes ett skärpt amorteringskrav för bolån.

I korthet innebär de nya kraven att den som vill låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, måste amortera ytterligare en procentenhet ovanpå befintliga amorteringskrav.

Resultatet är att färre hushåll har möjlighet att etablera sig på en bostadsmarknad där priserna ökat stadigt de senaste åren. Svårigheterna är allra störst på Stockholms bostadsmarknad där priserna är högst i landet.

Bara 20 procent kan ta sig in

Nu visar nya siffror att de allra flesta ensamboende 25- till 35-åringarma – under de rådande kraven – inte har råd med boendeutgifterna vid köp av en etta i centrala Stockholm.

Statistiken kommer från en färsk rapport från Sveriges byggindustrier och visar att 80 procent av gruppen utestängs från bostadsmarknaden på grund av de hårdare amorteringskraven.

I södra Stockholm är situationen inte mycket bättre.

I Skärholmen har 70 procent av de ensamboende 25- till 35-åringarna inte råd med en nyproducerad etta.

Sveriges byggindustrier skriver i rapporten att om amorteringskravet i stället begränsas till en procent – oavsett belåningsgrad och skuldkvotsnivå – skulle 20 procent fler unga kunna efterfråga lån till en bostad.