Mats Widgren fick rätt mot Nacka kommun. Foto: Anders Gustafsson

Simhallsanalysen som talar för Fisksätra

Nya uppgifter har kommit fram om simhallsbeslutet. Nästan dubbelt så många skulle ha fått nytta av simhallen om den hade placerats i Fisksätra istället för som nu i Saltsjöbaden. Det visar en analys som kommunen tidigare inte velat lämna ut.

  • Publicerad 15:23, 26 okt 2017

Mats Widgren, Fisksätra, begärde ut simhallsanalysen men fick nej av kommunen.

Handlingen som Mats Widgren begärde ut var en lokaliseringsanalays som Nacka kommuns lantmäterienhet hade gjort inför beslutet om var en ny simhall skulle byggas, i Saltsjöbaden eller Fisksätra.

En politisk majoritet röstade senare för att Näckenbadet i Saltsjöbaden skulle ersättas med en ny simhall – i Saltsjöbaden.

Den lokaliseringsanalys som Mats Widgren nu fått ut fanns aldrig med i beslutsunderlaget.

Diariefördes aldrig

Kommunens motivering till att inte lämna ut analysen när Mats Widgren senare begärde ut den var att lokaliseringsanalysen hade tagits fram som underlag i ”tidigt skede” i planprocessen men aldrig diarieförts eller använts i utredningen. Uppgifterna i analysen förekom inte heller i beslutsunderlaget, kommunen bedömde att handlingen därmed var ett arbetsmaterial som inte kunde lämnas ut.

Domstol gav honom rätt

Mats Widgren har länge kämpat för att få ut analysen. Och för två veckor sedan gav Kammarrätten i Stockholm Mats Widgren rätt: Lokaliseringsanalysen måste lämnas ut.

– Det understryker att Nacka kommun har mörkat det här, säger Mats Widgren.

Mats Widgren på en av platserna i Fisksätra där en simhall kunde ha placerats.

Utredningen visar enligt Widgren att Fisksätra är ”överlägset” bästa placeringen av en simhall. Hade simhallen placerats i Fisksätra hade 13 294 personer haft gång- eller cykelavstånd till simhallen. Om simhallen placerades i Saltsjöbaden och ersatte Näckenbadet, skulle 7 488 personer ha två kilometer eller kortare gång- eller cykelavstånd till simhallen.

Tippen-hall hade nått flest

Analysen visar vidare att om en ny simhall istället hade placerats i Tippens centrum i Saltsjöbaden skulle allra flest personer, 13 838 personer, ha högst två kilometer gång- eller cykelavstånd till simhallen.

– Utredningen visar att om man lokaliserar simhallen till Fisksätra får fler tillgång till simhallen än om simhallen byggs där Näckenbadet i Saltsjöbaden ligger i dag, säger Mats Widgren.

– Jag har vetat hela tiden att det varit en mycket sämre lokalisering.

”Pedagogisk” dom

Helena Meier, stadsjurist i Nacka kommun, säger i en kommentar att domen är ”pedagogiskt uppställd” men med en ny tolkning av när en handling blir en allmän handling.

– Viss material som kommunen sammanställer men inte använder kan vara offentlig och inte vara offentlig, säger Helena Meier och fortsätter:

– Min tolkning i dag och en fråga man kan ställa är att så fort kommunen sammanställt någonting, där kommunen tagit in fakta men det inte leder någon vart, ska kommunen behålla materialet då? Då skulle man kanske konstatera att materialet inte använts och slänga materialet.

Mitt i: Kommer kommunen att börja slänga material som inte används?

Helena Meier svarar ”nej” på den frågan, det är inte aktuellt. I kommunens dagliga arbete tror Helena Meier att domen egentligen inte innebär något ”revolutionärt”.

– I det dagliga arbetet i kommunen betyder det inte så mycket.

Tillbakavisar

Helena Meier tillbakavisar att kommunen mörkat lokaliseringsanalysen:

– Nacka kommun har inte mörkat de här kartbilderna. Kommunen gjorde en tolkning av lagen om överlämnande av allmän handling som nu har underkänts av Kammarrätten. Därför är kartbilderna nu klassade som allmänna handlingar och har lämnats ut.

”Kan inte överklaga”

Kommunen tänker inte överklaga. Enligt Helena Meier är det inte ens möjligt för kommunen att överklaga:

– Kommunen kan aldrig överklaga en dom från kammarrätten om allmänna handlingar, säger Meier.

Mats Widgren, som nu fått ut lokaliseringsanalysen, tror att uppgifterna i den kommer att väcka reaktioner, såväl bland invånarna som bland politikerna som varit med och fattat beslutet om simhallen.

Jag tror folk blir sura, att dom inte redovisat allt underlag

– Jag tror folk blir sura, att dom inte redovisat allt underlag, säger Mats Widgren.

Mitt i: Vad tycker du att politikerna ska göra?

– Jag tycker att dom borde tänka om. Analysen visar att beslutet är socialt ihåligt, man kör över Fisksätra, säger Mats Widgren.

Skisserna Mats Widgren håller upp visar hur många som fått gång- eller cykelavstånd till en simhall i Fisksätra (kartan till vänster), och till en simhall i Saltsjöbaden (till höger).