Drottning Silvia. Foto: Chris Anderson

Silvias metod ska användas i Solna

Solnas personal inom demensvården ska spetsutbildas. Bakom utbildningen står ingen mindre än Drottning Silvia.

  • Publicerad 13:43, 11 maj 2016

Under våren ska medarbetare på Hallen, Skoga och Björkgårdens äldreboenden utbildas av Silviahemmet inom ramen för Silviacertifieringen.

De anställda genomgår en tredagarsutbildning. Målet är att samtliga medarbetare på Hallen, Skoga och Björkgårdens äldreboenden ska ha gått utbildningen.

Under hösten kommer ytterligare tre äldreboenden att utbildas: Berga, Oskarsro och Polhemsgården. Dessutom kommer Ametisten som certifierades 2010 att genomgå sin andra omcertifiering under året.

Silviacertifieringen berör inte endast vårdpersonal, utan innebär att all personal på en enhet: vårdpersonal, städ, vaktmästare och chefer med flera blir utbildade i demensvård.

Förhoppningen är att utbildningen ska bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.