Statistiken speglar inte verkligheten i förskolan, enligt Läraförbundet Stockholm. Foto: Mostphotos

”Siffrorna missvisande – barngrupper större”

Förskolepersonal i Hägersten-Liljeholmen ifrågasätter statistiken över barngruppers storlek. Det skriver Lärarförbundet i ett brev till stadsdelsnämndens politiker. – Våra medlemmar känner inte igen sig i det låga barnantal som redovisas, säger Anna-Maria Nicastro Johansson, på Lärarförbundet Stockholm.

  • Publicerad 14:12, 15 jun 2018

Hägersten-Liljeholmen hade i snitt 15,9 barn per förskoleavdelning ifjol. Men enligt fack och förskolepersonal speglar statistiken inte verkligheten.

En anledning är, enligt facket, att många förskolor redovisar barnantalet i mindre grupper. En avdelning på 20-26 barn kan då vara uppdelade i i två grupper på 10-13 barn, som samsas om samma ytor.

Inte samma i vardagen

Det ser fint ut på papperet. Men i vardagen slås grupperna ofta ihop, på morgonen, under personalens raster och planering samt på eftermiddagar. Enligt facket finns exempel där barnen är i ”storgrupp” i flera timmar.

– Under stora delar av dagen arbetar alltså personalen i grupper om 20-26 barn. Men i statistiken redovisas bara 10-13 barn. Det drar ner de genomsnittliga siffrorna, säger Anna-Maria Nicastro Johansson, Lärarförbundets huvudskyddsombud  i Hägersten-Liljeholmen.

Det blir väldigt hög ljudnivå och dålig luft eftersom avdelningens lokaler inte är anpassade för så många barn

Förskolepedagog

En förskolepedagog som Mitt i talar med säger:

– Det blir väldigt hög ljudnivå och dålig luft eftersom avdelningens lokaler inte är anpassade för så många barn.

Stadsdelen tillbakavisar

Men Gunilla Davidsson, verksamhetschef för förskolorna, tillbakavisar att statistiken skulle vara missvisande.

– Vi måste gå efter den fakta vi har, inte vad någon har för känsla, säger hon och betonar att det bara går att skriva in antal barn per avdelning i systemet.

Du tycker inte att barnantalet i snitt verkar lågt?

– Nej, det tycker jag inte, säger Gunilla Davidsson

På en förskola som Mitt i varit i kontakt med redovisar man två barngrupper som två avdelningar. Enligt personal handlar det i själva verket om en avdelning med många barn.

– Om man har samma personal, är i samma rum, äter vid samma bord och använder samma toaletter. Är det inte en avdelning då? undrar en pedagog.

Olika åsikter om heltidsreform

Enligt förskolepersonal har heltidsreformen gjort att arbetsbelastningen blivit extra stor, när fler barn stannar längre på eftermiddagarna. Stadsdelsförvaltningens statistik visar dock inte på någon markant minskning av antalet deltidsbarn.

Anna-Maria Nicastro Johansson menar dock att bilden blir för generell.

– Man behöver visa hur det har slagit lokalt, för vi får signaler från våra medlemmar om en stor skillnad efter heltidsreformen. Det finns inte ekonomiska förutsättningar att matcha barnens utökade vistelsetider med personaltimmar.