Stolta. Bodals skola är en mångkulturell. Mohammed Kadirzada och Shubha Annbratt är stolta över att eleverna är så bra på att ta emot nya klasskompisar och att de presterar i skolan. "Vi är minst lika bra som andra skolor". Foto: Anna Wilson

Shubha och Mohammed skapar skön stämning i skolkorridoren

Shubha Annbratt och Mohammed Kadirzada är parhästarna som har järnkoll på hur eleverna på Bodals skola mår. "Jag hoppas att andra skolor inspireras att använda oss socialpedagoger rätt", säger Shubha Annbratt, prisad socialpedagog.

  • Publicerad 05:15, 24 feb 2021

I januari fick socialpedagogerna Shubha Annbratt och Mohammed Kadirzada och på Bodals skola ta emot utbildningsnämndens pris för bästa arbetslag.

– När jag fick reda på det tänkte jag bara, wow! Det är så kul att vi socialpedagoger får den här uppmärksamheten, säger Mohammed Kadirzada.

Egentligen vill han dela äran med hela Bodals skola. Nyckeln till en sund skolmiljö är att lärarna får ro att undervisa. Socialpedagogerna skapar en trygg miljö och grogrund för lärande, om de få rätt förutsättningar, menar han.

– Vi finns för trygghet och gemenskap på skolan, säger kollegan Shubha Annbratt.

Likt socionom

Till socialpedagog kan man utbilda sig, både på universitetet och folkhögskola. Utbildningen är cirka två år.

– Det är en bred utbildning. Man läser om missbruk, utvecklingspsykologi, samtalsmetodik och förvaltningsrätt. Bland annat. Man är halvt socionom, kan man säga. Vi jobbar med de sociala hos människan. Vi kan jobba på skolor, HVB-hem och behandlingshem, säger Shubha.

På Bodals skola Är Shubha och Mohammad fria att själva lägga upp sitt arbete.

– Vi finns både i korridorer och klassrum, säger Mohammed.

Vågar berätta

Relationen till eleverna och förtroendet de skapat är i fokus. Men de finns också med i stadens brottsförebyggande nätverk, de har kontakt med fältkuratorer och föräldrar.

– Eleverna vågar berätta saker för oss som de inte vågar berätta för andra. Jag brukar kallas sambandscentralen. Är det fest på gång någonstans så vet jag det, säger Shubha.

– Vi är både elevernas vän – och pedagoger, säger Mohammed.

Hur mår unga på Lidingö just nu?

– Vi märker stressen över skolan och betyg. Det blir svårare. det ställs högre krav på eleverna. Vi har elever som kan ligga sömnlösa på nätterna över ett prov, säger Shubha.

Lås oss inte

Shubha Annbratt och Mohammed Kadirzada är glada över att deras rektor och staden ser hur deras arbete kan bidra till en bättre skolmiljö.

– Lärarna är här för att lära ut, ibland inträffar situationer som lärarna inte kan ta. Allt sånt kan vi lösa, säger Muhammed.

Han tror ändå att det är vanligt att socialpedagoger får jobba som resurspersoner, låsta till en elev eller ett klassrum.

– Jag hoppas att andra skolor inspireras att använda socialpedagoger på rätt sätt. Vi kan jobba brett och förebyggande. Lås oss inte till klassrum eller enskilda elever, säger Shubha.

Gladast över elevernas uppskattning

Trots att de är glada över priset från staden är ändå elevernas uppskattning som är viktigast för dem.

– Om det varit en dag när man inte varit på plats hör eleverna av sig: "Shubha vi vill att du ska vara här i skolan". Eleverna saknar oss och vill att vi ska vara på plats, säger Shubha.

– Man känner att man gör ett bra och viktigt jobb om det kommer från eleverna själva, säger Mohammed.