Oroad. Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) vill att stadens skolor blir bättre på att prata om frågor som porr och samtycke. Foto: Jannie Flodman

Sexualundervisningen på stadens skolor granskas

Efter höstens larm om att allt fler tjejer tvingas till sex och drabbas av sexrelaterade skador måste stadens skolors sex- och samlevnadsundervisning ses över och moderniseras, anser skolborgarrådet.

  • Publicerad 20:40, 22 nov 2020

I början av hösten fylldes medierna med larm om unga som skadas fysiskt och psykiskt under sex. Årets Stockholmsenkät visade också att åtta procent av alla flickor i årrskurs 2 på gymnasiet anger att de har blivit tvingade till sex. Det är den högsta siffra som uppmätts sedan frågan började ställas år 2002.

Allt fler unga stockholmare tvingas till sex

Nu måste sex- och samlevnadsundervisningen börja problematisera pornografi och lyfta vikten av samtycke, anser skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Nästa år ska alla kommunala skolors sexualundervisning ses över för att sen moderniseras, uppger hon.

– Vi har sett att det skiljer sig åt mycket mellan skolorna och här finns mycket att jobba med för att göra undervisningen relevant för 2020. Vi måste få det här högt upp på agendan och prata om det som ungdomarna tycker är viktigt. Det kräver mod från oss vuxna, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.

Planerar samtyckeskampanj

Några öronmärkta pengar för att utveckla undervisning finns inte, men en miljon kronor avsätts till en informationskampanj som ska rullas ut i alla skolor. Det blir affischer och kunskapshöjande aktiviteter som fokuserar på samtycke.

– Både föräldrar och lärare måste kunna prata om det här på ett relevant sätt. Jag tror inte att vi vuxna, föräldrar och andra äldre har någon aning om vad som försiggår med alla kanaler i sociala medier, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.