Sex vargar rapporterade på bara ett par månader

Sedan augusti har sex vargar rapporterats in till länsstyrelsen. – Vi kan inte bekräfta att det rör sig om varg, men när snön kommer kan vi börja spåra, säger Mikael Fransson, rovdjurshandläggare. Sedan augusti har sex vargobservationer i Vallentuna rapporterats in till länsstyrelsen. – Vi kan inte bekräfta att det rör sig om varg, men när snön kommer kan vi börja spåra, ­säger Mikael Fransson, ­rovdjurshandläggare.

  • Publicerad 15:03, 13 okt 2014

Under 2014 har det varit ganska glest med vargobservationer i ­Vallentuna enligt länsstyrelsens inrapporteringssystem Rovobs, där privatpersoner kan lägga in egna observationer av rovdjur.

Mellan januari och augusti har folk rapporterat in att de sett varg sex gånger på olika håll i Vallentuna. Några av observationerna har avfärdats.

Men från slutet av augusti har rapporterna om varg kommit ­tätare. Till och med början av oktober har sex vargar rapporterats in till Rovobs.

– Vi kan inte bekräfta att det rör sig om varg, säger Mikael Fransson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Vid två tillfällen berättar den som rapporterat in vargarna dessutom att de hittat kadaver i samband med observationen.

Vid Hakunge krossen hittades ett kadaver av ett rådjur i slutet av augusti och i slutet av september berättar en annan privatperson om ett renätet och utspritt älg­kadaver med ryggraden bruten i närheten av Vada kyrka. Ett par dagar senare rapporterades ett kadaver efter ett rådjurskid från Täby.

Trots att många observationer av vargar visar sig vara hund, vildsvin eller någonting annat, tycker Mikael Fransson att folk ska fortsätta att rapportera in om de sett varg.

Framför allt när snön kommer kan rovdjursspårarna på länsstyrelsen att kunna följa upp rapporterna till Rovobs bättre.

– Då kan vi köra igång och spåra. Mellan två och tre kilometer måste man spåra för att konstatera att det rör sig om varg.

Att vargar kan passera genom kommunen och vargspår kan säkras är alltså fullt möjligt.

Men att de tätnande vargobservationerna under hösten skulle vara tecken på att ett nytt vargrevir håller på att etableras är inte troligt, enligt Mikael Fransson. En rapport om tre vargar på ett fält längs E18 nära Brottby i slutet av september menar han inte var vargar.

– Då vore det ett revir och då skulle vi känna till det, säger han.

Rialavargen sköts förra året, men nu kan nya vargar ha siktats.

Fakta

Rialavargen sköts förra året

I oktober förra året sköts den så kallade Rialavargen i Gävleborgs län.

Rialavargen bildade ett revir mellan Vallentuna, Norrtälje och Österåkers kommuner.

Reviret fanns 2009–2013.

Två valpkullar föddes i reviret, 2010 och 2011.

Visa merVisa mindre