Medarbetare inom äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning får kortare arbetstid. Foto: Mostphotos

Sex timmars arbetsdag på prov i Järfälla

Med start i höst ska socialtjänstens medarbetare jobba sex timmar om dagen. Förhoppningen är att få ner antalet sjukskrivningar, göra arbetet mer effektivt, och göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare.

  • Publicerad 12:43, 14 jun 2017

Under lång tid har delar av socialtjänsten i Järfälla haft hög personalomsättning och svårt att rekrytera ny personal. För att vända trenden, och för att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar, ska kommunen nu prova på sex timmars arbetsdag. Projektet påbörjas i oktober och ska avslutas i slutet av maj, varpå det ska utvärderas.

De som omfattas av projektet är medarbetarna inom äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning. Tanken är att ungefär lika mycket arbete ska kunna göras på sex timmar, som på åtta timmar, eftersom man förutsätts arbeta mer effektivt med en kortare arbetsdag. Samtidigt sägs att projektet i första hand genomförs för de anställdas skull.

– Om det här leder till att man känner sig mindre stressad och mer tillfreds med det man gör tycker vi det kan vara värt att prova på, säger socialnämndens ordförande Bengt Harju (S).

Ledningen för socialförvaltningen fick inspiration till projektet efter ett studiebesök i Östersund, där man har positiva erfarenheter med ett liknande projekt. Förhoppningen är också att Järfälla ska kunna locka till sig fler anställda med löfte om sex timmars arbetsdag.

– Vi har gjort en ganska stor lönesatsning för att få upp lönerna för de anställda, men lönen är ju inte allt. Det handlar också om förutsättningarna för att göra jobbet, säger Bengt Harju.

Om projektet ska fortsätta eller inte beror på utvärderingen som görs under och efter projektets gång, men Bengt Harju säger att man från kommunens sida inte är främmande för att expandera det.

– Vi har åtta månader nu, och så får vi se: vilka effekter fick det här? Är det något vi ska fortsätta med? Ska vi ta ännu fler steg? Vi får se helt enkelt, säger Bengt Harju.