De sex modulhusen ska rymma 37 lägenheter – 33 treor och 4 tvåor. Foto: Läsarbild Stockholmshem

Sex modulhus för nyanlända planeras i Pungpinan

37 lägenheter för nyanlända familjer planeras i Pungpinan, vid Gamla Tyresövägen. – Tanken är att bygga sex mindre hus, som passar in i bebyggelsen, säger Anna Mölgård vid stadsledningskontoret.

  • Publicerad 14:35, 18 apr 2019

Behovet av bostäder för nyanlända fortsätter är fortsatt stort i Stockholm. Modulbostäder, med tillfälliga bygglov, är en del av lösningen. Fem finns redan – i Örby, Slakthusområdet, Tanto, Sätra och Grimsta.

Nu kan det bli modulbostäder även i Pungpinan. Stockholmshem lämnade nyligen in en bygglovsansökan, som gäller 37 lägenheter i korsningen Gamla Tyresövägen-Skogsfurans väg, vid Skogskyrkogården.

– Tanken är att bygga sex mindre hus, som passar in i bebyggelsen. Det finns ju många småhus och radhus i området, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända vid stadsledningskontoret.

Stadsbyggnadsnämnden väntas ta upp ärendet vid sitt möte den 13 juni. Då bjuds de som bor i området in till ett öppet hus. Troligen blir det den 10–12 juni, i samarbete med bland annat Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

– Eftersom detaljplanen inte ska ändras behöver man inte ha något samråd. Men vi bjuder in till ett öppet hus i stället, för att informera om planerna, säger Anna Mölgård.

De som ska flytta in i de 37 lägenheterna (33 treor och fyra tvåor) är familjer där alla fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad enligt Bosättningslagen. Den trädde i kraft den 1 mars 2016. Sedan dess har 7 000 personer anvisats till Stockholm och fått bostad här. Under 2019 anvisas ytterligare  cirka 1 200 personer.

Ambitionen är att de nyanlända ska spridas över stadsdelarna och Skarpnäck har hittills tagit emot få.

– När de kan börja byggas vet vi inte. Hittills har alla bygglov för modulhus överklagats, säger Anna Mölgård.

Fakta

Bygglovet kan förlängas till max 15 år

De flesta nyanlända flyttar in i befintliga bostäder, till exempel hus med rivningskontrakt, före detta äldreboenden och vandrarhem. De räcker dock inte till. Därför byggs också modulhus med tillfälliga bygglov på fem år, som kan förlängas till max 15 år.

När husen byggt är det SHIS bostäder (Stockholm stads bostadssociala resurs) som driver verksamheten.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre