Sex megabyggen som kommer förändra Stockholm

Tålamod är vad som krävs av trafikanter som väntar på att Förbifarten, Slussen, nya tunnelbanan och andra byggen ska bli klara. Vad händer egentligen? När blir de klara? Mitt i ger dig koll på hur långt de riktigt stora infrastrukturprojekten i Stockholm har kommit.

  • Publicerad 04:59, 11 aug 2020

1 Förbifarten

Vad: 21 kilometer motorväg mellan Kungens kurva och Häggvik i Sollentuna, varav drygt 18 kilometer i tunnel under Mälaren, Lovön och västerort. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter.

Redan klart: All tunnelsprängning mellan Skärholmen och Sätra, huvudtunneln norrut befinner sig under ön Kungshatt i Mälaren. Betongtunnlarna i höjd med Ikea har sammanfogats med bergtunneln och täckts över. Gång- och cykelbro över E4 har lyfts på plats. Norrifrån är båda tunnelöppningarna utsprängda i Akalla, och betongtunnlar och bergtunnel har sammanfogats och täckts över. Tunnelsystemet väster om bron över E18 och hela vägen till Johannelund är utsprängt. Totalt är drygt 60 procent av tunnlarna utsprängda.

Så här kommer Förbifarten vid Skärholmen att se ut när allt är klart. Illustration: Hans Ekestang/Trafikverket

Vad händer nu: På- och avfarter byggs för de södra trafikplatserna, mellan Bredäng och Vårby backe. Sprängning sker ner från Bredängsrakan mot tunnelröret i Sätra. Gång- och cykelbron över E4 ska tas i bruk under 2020. Norrut, vid Hästa gård, arbetas med betongtunnlar, och inslagsvalv som binder samman bergtunnlar och betongtunnlar byggs. En kortare tunnel vid trafikplats Akalla sprängs ut. Bron över E18 i Hjulsta med cirkulationsplats får av- och påfarter. I Häggvik byggs nya vägar och broar för av- och påfarter.

Kostnad: 37,7 miljarder kronor (2017 års prisnivå).

Klart: Beräknas öppna för trafik 2030.

2 Slussen

Vad: Trafikkarusellen från 1930-talet har rivits och en helt ny anläggning byggs, med ny bussterminal, ny bro (guldfärgad!), bredare kajer, överdäckad Stadsgårdsled och ny trafiklösning. Även en ny sluss byggs som ska klara höga vattenstånd i Mälaren. Katarinahissen finns kvar och ska gå hela vägen ner till dagens bussterminal, som blir handelsplats.

Redan klart: Guldbron är på plats. Bussterminalens huvudentré är utsprängd. Gatubeläggningen vid Stadsmuséet är lagd. En slusskanal är på plats.

En vision av hur överdäckningen ska bli över Stadsgårdsleden i riktning mot Katarinahissen. Illustration: White arkitekter

Vad händer nu: Katarinaberget sprängs ur för nya bussterminalen. Nedanför Ryssgården och Katarinavägen byggs för den stora trafikomläggningen i oktober, när nya guldbron tas i bruk och Katarinavägen öppnas. Västra bron rivs. Skeppsbrons kaj breddas. I vattenområdet och vid Slussplan byggs nya bredare avtappningskanaler. Till våren blir det en arkeologisk utgrävning av ett medeltida kvarter, 900 kvadratmeter stort, på Södermalmstorg.

Kostnad: 2015 låg budgeten på 12,1 miljarder kronor. Nu flaggas för att det behövs ytterligare 3,5 miljarder.

Allt klart: Bussterminalen 2023, hela Slussen 2025, inklusive Saltsjöbanan.

3 Nya tunnelbanan

Vad: Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden i Solna och Barkarby i Järfälla. Blå linje till Nacka får stationerna Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka. Linjen delar sig vid Sofia och via Gullmarsplan och Slakthusområdet ansluter till gröna linjens Hagsätragren. I norr fortsätter blå linje från Akalla till Barkarbystaden och slutstation Barkarby. Gul linje byggs från Odenplan till Arenastaden med stationerna Hagastaden och Södra Hagalund. Det blir totalt två mil spår och 12 nya stationer. En ny depå byggs i Högdalen.

Det blir nya linjer och förlängda linjer på tunnelbanan. Illustration: SLL

Redan klart: Arbetstunneln vid Barkarby station. Ny bredare plattform station Gullmarsplan. Järnvägsplanen för gul linje till Arenastaden har fastställts av Trafikverket.

Vad händer nu: Arbetstunnlar sprängs fram vid Nacka station, i Järla, Skvaltan, vid Londonviadukten och Hammarby fabriksväg. Sickla stationshus byggs. Gjutning och montering av elnätstationer vid Stigberget. Arbetstunnel sprängs vid Sundstabacken för uppgång Mårtensdal. Spår- och servicetunnel anläggs vid Sockenplan. Barkarby station sprängs fram och sedan tågtunneln till Barkarbystaden. Arbetstunnel sprängs till station Barkarbystaden och sedan tågtunnel till Akalla. Arbetstunnel för gul linje sprängs vid Norra stationsgatan, förberedelse för arbetstunnel i Rudviken.

Allt klart: Blå linje till Nacka och söderort 2030, blå linje Barkarby 2026.

Kostnad: 32 miljarder kronor.

4 Mälarbanan

Vad: Två järnvägsspår blir fyra på den två mil långa sträckan mellan Tomteboda i Solna och Kallhäll i Järfälla. Pendeltågen får egna spår så att tåg kan gå tätare och punktligare.

Redan klart: Sträckorna Barkarby-Kallhäll, Tomteboda-Huvudsta och nu senast Spånga-Barkarby. Kallhäll och Barkarby har fått nya pendeltågstationer.

Vad händer nu: Sträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga planeras med byggstart tidigast 2024. Provborrningar utförs längs sträckan. Genom Sundbyberg blir det tunnel, och förberedande arbeten pågår. Nya pendeltågstationer ska byggas i Sundbyberg och Huvudsta.

Kostnad: 19,5 miljarder kronor (2017 års prisnivå).

Allt klart: Tidigast 2030.

Så blir nya järnvägen genom Solna, Sumpan och Bromma

Så här kan biljetthallen i nya pendeltågstationen i Barkarby se ut. Illustration: Region Stockholm/White arkitekter

5 Getingmidjan

Vad: Järnvägssträckan mellan Stockholms central och Stockholms södra rustas upp. Broarnas grundläggning har förstärkts, brobanor bytts och betongkonstruktionerna i tunnlarna har reparerats. I år byts bron över Norrström ut. Getingmidjan har varit stängd under åtta veckor tre somrar i rad – alla fjärrtåg har då varit inställda på sträckan.

Vad händer nu: Bron över Norrström har monterats. Den 16 augusti är sista dagen som sträckan är stängd.

Kostnad: 3,2 miljarder kronor.

Allt klart: Snart! Öppnar för trafik den 17 augusti.

Nu är getingmidjan som ny. Foto: Hans Ekestang

6 Skurubron

Vad: Långt om länge bygg en ny bro över Skurusundet. Trafikplatserna Skuru och Björknäs byggs om. Den befintliga bron renoveras och blir gång- och cykelväg samt lokalväg.

Vad händer nu: Sprängningar nära Värmdöleden (väg 222). Trafiken stängs av i upp till tio minuter. Betongfundament för bropelarna anläggs i strandkanten.

Kostnad: En  miljard kronor (2016 års prisnivå). Två tredjedelar ska finansieras med broavgifter. Ombyggnad av gamla bron kostar 300 miljoner.

Allt klart: Nya bron hösten 2022, ombyggnad gamla bron 2024.

Nya Skurubron byggs intill den gamla. Foto: Christian Lärk

Fakta

Fler stora byggen väntar

Spårväg syd: En tvärbana mellan Älvsjö och Flemingsberg, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Byggstart 2024 och projektet beräknas ta tio år att genomföra.

Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan: En ny linje som avlastar röda linjen och t-centralen. Får stationer vid Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Beräknas börja byggas 2025 och planerad byggtid är nio år.

Tvärförbindelse Södertörn: En ny trafikled, också kallad Södertörnsleden, mellan E4/E20 söder om Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge. Den får åtta trafikplatser. En av Sveriges största ekodukter planeras över trafikleden, som även får många viltpassager. I höst ställs vägplanen ut för allmän granskning.

Östlig förbindelse: Idén om en trafikled mellan Nacka och Lidingö/Frihamnen har levt vidare trots att först Dennisöverenkommelsen på 90-talet sprack och sedan Sverigeförhandlingen 2017. Tanken är en tunnel under Saltsjön och Djurgården som binder ihop södra och norra länken. Och planerna är inte helt skrinlagda. Trafikverket har undersökt vilken mark som behöver tas i anspråk, och som därför inte kan bebyggas med till exempel bostäder.

Källa: Trafikverket, Region Stockholm
Visa merVisa mindre