Trä och puts. Här är ett smakprov på hur de nya husen kommer att se ut. Skissen visar både hustypen med träfasad i vitt och den putsade typen i ljusgult. Foto: Midroc

Sex lyxiga parhus byggs i Brevik

Från kursgård med Sydafrika-tema till parvillor i nationalromantisk stil. Villa Breviks tomt görs om till tolv lyxiga bostäder.

  • Publicerad 05:10, 4 dec 2020

Intill Villa Brevik byggs nu sex parhus med två bostäder i vardera. Redan i vår ska själva bygget börja. De nya husen beräknas vara färdiga för inflyttning sommaren 2022.

Fastighetsbolaget som bygger berättar att de sex husen har ritats i "nationalromantisk" stil för att matcha 1920-talsbyggnaden Villa Brevik.

Tre av de sex husen har träfasad och sadeltak i tegel. Tre av dem har putsad fasad och plåttak.

Många badrum och golvvärme

Totalt innehåller de sex husen tolv bostäder. De är rymliga bostäder om cirka 200 kvadratmeter vardera. Varje bostad är dessutom utrustad med fyra badrum och golvvärme.

Villa Breviks tomt sluttar brant ner mot vattnet, det är 15 meters nivåskillnad från norr till söder. Därför ska husen byggas i suterräng med stora uteplatser längst ner på tomten på den del som vätter mot Breviks IP och havet.

Har planerats länge

Lyckoterassen kommer bostadsrättsföreningen som de tolv bostäderna bildar att heta. Redan i februari nästa år är säljstart. Vad priserna kommer att ligga på är dock inte klart än enligt fastighetsutvecklaren.

Planerna på att utveckla en del av fastigheten villa Brevik har funnits länge. Ärendet har behandlats av staden sedan 2015. Tidigare drevs en kursgård med Sydafrika-tema i Villa Brevik, genom att viner och inredning hämtats därifrån.

Öppet hus i Villa Brevik inför ombyggnad

Fastighetsägaren ville dock bygga mer på den stora tomten genom att ta bort en utbyggnad till villan.

Inför bygget har det hållits samråd och närboende har bjudits in till öppet hus för att få ta del av planerna. I projektet har mycket energi lagts på att den nya bebyggelsen ska passa in i Breviks villastad som anses vara en kulturhistoriskt värdefull miljö.