Sex av tio bilar kan förbjudas i innerstan

60 procent av bilarna i innerstan kan förbjudas inom några år. Nya miljözoner skulle tvinga mängder av stockholmare att byta ut sina bilar. – Har du möjlighet så välj en elbil, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 06:00, 17 jan 2017

Luftkvaliteten måste bli bättre i städerna. Det menar regeringen som nyligen presenterade ett förslag på nya regler för miljözoner. Reglerna skulle påverka Stockholmarna rejält, visar Mitt i:s genomgång.

Förslaget, som utformats av Transportstyrelsen, innebär nya möjligheter för kommunerna att förbjuda bilar som släpper ut mycket avgaser på vissa specifika platser – så kallade miljözoner. Två nya zoner föreslås. En extra hård där bara elbilar får köra, samt en lite mildare där diesel och bensinbilar måste ha miljöklassen Euro 6 respektive 5.

Om det nya förslaget går igenom är det sedan politikerna i Stockholms stad som bestämmer var och när zonerna ska införas. Men Transportstyrelsen har undersökt hur det skulle påverka om den mildare zonen infördes i innerstan.

Kjell Smitterberg, Vasastan: Min frus bil är 30 år gammal och min bil är 22 år, men de står i Dalarna för vi kör inte bil i Stockholm. Men bilar ska naturligtvis kunna gå att köra i Stockholm generellt.

Enligt myndighetens beräkningar skulle omkring 60 procent av innerstadsbornas bilar inte klara gränsen och alltså bli förbjudna i området.
Om fyra av fem av de som inte har tillåten bil väljer att köpa en ny skulle totalkostnaden bli cirka 3,8 miljarder kronor.


Kolla om din bil klarar sig på bilsvar.se


Det är inte bilarnas bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid som är intressant i sammanhanget. En ny törstig suv kan få köras samtidigt som en äldre liten bil förbjuds. Det som räknas är om bilarna klarar utsläppskraven för vissa hälsopåverkande föroreningar.

– Syftet är ge kommunerna fler verktyg för att komma tillrätta med den lokala luftkvaliteten i tätbebyggda områden. Det är framför allt halten av kvävedioxid som kommer att minskas om de föreslagna ändringarna införs. Vi har inte tittat på klimatpåverkan utan på den lokala luftkvaliteten, säger Lina Andersson, utredare vid Transportstyrelsen.

”Låter de bli att köpa dieselbilar kanske vi inte behöver så hårda miljözoner” – Daniel Helldén (MP)

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har tidigare berättat för Mitt i att han tycker att nya miljözoner behövs. Han är fortfarande positiv.

– Jag är framför allt glad över att man föreslår möjligheten att begränsa till elbilar.

Enligt honom finns det i dag inga konkreta planer för hur och när zonerna kan införas. Men han tycker att de behövs.

– Exakt hur stora zonerna skulle vara är svårt att säga. Det beror också på hur Stockholmarna väljer att köpa nya bilar. Låter de bli att köpa dieselbilar kanske vi inte behöver så hårda miljözoner.

Daniel Helldén ser framför sig flera områden där bara elbilar tillåts.

– Ja, det är svårt att säga specifika platser men man skulle exempelvis kunna ha en zon runt västra Vallhallavägen där man i dag inte kan bygga bostäder för att det är så mycket avgaser.

Mer än bara innerstan

Han ser också en framtid där den mildare zonen kan sträcka längre ut än bara innerstan.
– I innerstan har vi störst problem med den täta stadsmiljön men det är klart att det finns platser utanför innerstan där luftkvaliteten inte heller är bra. Men jag har inga speciella platser. Det får vi se när vi vet hur vi klarar miljömålen. Det handlar till syvende och sist om att ha en bra luft.

S:t Eriksgatan, en av Kungsholmens mest trafikerade gator.

Nu ska förslaget ut på remiss innan en eventuell lagändring kan beslutas. De nya reglerna skulle kunna spikas av riksdagen redan 2018 och träda i kraft så tidigt som 2020, enligt utredningen.

Enligt Daniel Helldén bör man som stockholmare fundera en extra gång om man är på väg att köpa ny bil.
– Ja absolut. Vi vet inte när lagen går igenom och när vi kommer att genomföra det här. Det är bra för Stockholmarna att tänka på vad man skaffar för bil. Helst inte en dieselbil. Har du möjlighet så välj en elbil.

”Det är helt orimligt”

Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund är kritisk mot regeringens förslag.
– Det är helt orimligt. Bilflottan förnyas ganska snabbt tack och lov ändå av andra skäl. Att man ändrar förutsättningarna så kraftigt för de bränslesnåla bilarna som människorna investerat i är olyckligt. Man inser då att man investerat i bilar som man ändå inte får köra i stan.

Anastasija Stein, Kungsholmen: Jag tycker att det är en bra idé om det samtidigt innebär att det blir färre bilar. På vissa ställen i Tyskland gör man på det sättet.

Han tror att många kan förlora pengar när de försöker sälja bilen efter regelförändringen.
– När man säljer de gamla bilarna till förmån för de nya så kommer de gamla bilarna tappa i marknadsvärde rejält eftersom ingen får köra dem. Vi välkomnar en skrotningspremie som innebär att man får en substantiell summa pengar när man lämnar in sin gamla bil. Då kan man få en handpenning till en bränslesnålare bil.

”Daniel Helldén har gett sig ut på en krigsstig mot bilismen” – Carl Zeidlitz på Motormännens riksförbund

– Vi vill gärna ha dialog med staden, men vi upplever tyvärr att Daniel Hellden gett sig ut på en krigsstig mot bilismen. Vi tycker att man måste fråga Stockholmarna om detta ska införas.

Nu ska förslaget ut på remiss innan en eventuell lagändring kan beslutas. Enligt förslaget skulle de nya reglerna kunna beslutas redan 2018 och träda i kraft.

Fakta

Fakta om förslaget

De bilar som inte klarar utsläppskraven ska bli förbjudna i innerstan. Det område som föreslås i utredningen stämmer till stor del överens med det som i dag omfattas av trängselskatt.
En strängare miljözon kommer att kunna användas i stan där luften är dåligt, här blir det bara tillåtet med elbilar.

Utredningen föreslår två nya miljözoner som komplement till den som redan finns.

Miljözon 1 omfattar tung dieseltrafik och gäller redan i dag i innerstan.

Miljözon 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5. Kan gälla i innerstan i framtiden.

Miljözon 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6. Kan gälla på vissa avgastäta platser innerstan i framtiden.

Klarar din bil kraven?

De bensindrivna bilar som klarar Euro 5 och de dieselbilar som klarar Euro 6 kommer fortsatt få köras.

Det går inte att säga att en viss bilmodell generellt klarar målen. Till exempel kan två Volvo V70 som drivs av diesel från samma år hamna på olika sidor av kravgränsen beroende på vilket utförande bilen är gjord i.
Men det man kan säga är att chanserna ökar ju nyare din bil är.

Kolla själv på www.bilsvar.se.

Visa merVisa mindre