Stängt. Hus A på Fruängsgården ska stambytas och renoveras, därför har de äldre flyttat ut från den byggnaden. Foto: Arkivfoto: Eva Tonström

Servicehus i Fruängen blir bostäder för nyanlända

Ett tomt servicehus på Fruängsgården blir bostäder för nyanlända i väntan på en stor renovering. I sommar hoppas staden på inflyttning i ett 60-tal lägenheter.

  • Publicerad 10:47, 30 apr 2020

I höstas beslutade staden att Fruängsgårdens servicehus, hus A, skulle stängas för att renoveras, stambytas och byggas om till seniorbostäder. När beslutet togs bodde bara 19 äldre i servicehuset som har 63 lägenheter.

De boende fick ansöka om nya servicelägenheter. Lediga bostäder fanns både på Fruängsgården i C-huset och på Trekantens servicehus, enligt stadsdelen.

Byggstart nästa höst

Sen de äldre flyttade ut i vintras har A-huset stått tomt. Först nästa höst, 2021, räknar fastighetsägaren Micasa med att ombyggnationen kan starta. Då ska alla tekniska utredningar av fastigheten, upphandlingar och bygglov vara klara.

I stället för att huset ska stå öde i väntan på byggstarten kommer det att hyras ut till SHIS, stadens bostadssociala resurs, som i sin tur ska hyra ut lägenheterna till nyanlända som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som anvisats till Stockholm av Migrationsverket.

Huset blir alltså ett av stadens genomgångsboenden, där nyanlända tillfälligt får hyra en lägenhet medan de etablerar sig och letar eget boende.

Nyanlända flyttar in i sommar

– Eftersom det har varit servicehus med riktiga lägenheter kommer det att fungera utmärkt. Huset behöver renoveras och ytskikt har varit med ett tag men i förhållande till att inte ha någon bostad alls så är det jättebra, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för nyanländas boende.

Totalt finns det 34 ettor och 26 tvåor i huset. Anna Mölgård hoppas på en inflyttning i sommar, men läget är osäkert eftersom Migrationsverket inte tar emot nya kvotflyktingar just nu på grund av den inställda flygtrafiken. Däremot fortsätter flyktingar ta sig till Sverige på andra vägar och Stockholm räknar fortsatt med att ta emot 856 nyanlända i år, även om merparten av dem väntas komma först i höst.

Svår jakt på bostad för nyanlända

Modulhus byggs

– Behovet av bostäder för anvisade nyanlända enligt Bosättningslagen finns verkligen. Vi har också rätt så många som redan bor i Stockholm som håller på att fullfölja sitt etableringsprogram men inte är färdiga med det och inte har hittat en egen bostad ännu. De kan behöva flytta vidare när deras hyreskontrakt går ut, säger Anna Mölgård.

I Mellanbergsparken, strax intill Personnevägen, ska ytterligare ett genomgångsboende stå klart i sommar. Här byggs just nu modulhus med ett 60-tal lägenheter för nyanlända.

Så många anvisas till Stockholm

Under 2020 ska Stockholms stad ta emot 856 nyanlända som anvisas till staden. Det är 332 färre nyanlända än år 2019.

Totalt har Stockholm tagit emot runt 8000 personer sedan bosättningslagen trädde i kraft, i mars 2016.

Lagen slår fast att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

I Stockholm kan nyanlända få hyra tillfälliga bostäder av SHIS under som mest fem år.

Visa merVisa mindre