Höjd avgift. Avgiften för serviceinsatser, som städning, kommer bli dyrare om det nya förslaget träder i kraft. Foto: Mostphotos

Service genom hemtjänsten kan bli dyrare

Ett växande Järfälla sätter press på hemtjänstens resurser. Det anser kommunen som nu föreslår en höjning av brukarnas avgifter, så att fler som får serviceinsatser genom hemtjänsten istället ska välja andra alternativ.

  • Publicerad 16:35, 26 jun 2020

Vi måste vässa den kommunala sjukvården.

Omsorgsfokus. Lennart Nilsson (KD) menar att förslaget kommer bidra till en stärkt hemtjänst. Foto: Järfälla kommun

För varje timme en person får hemtjänst tas en avgift ut. Idag ligger priset på 97 kronor. Förra året föreslog kommunen en höjning till 300 kronor, bland annat mot bakgrund av ökade kostnader av att allt fler flyttar till Järfälla.

Det förslaget avslogs, men nu ligger ett nytt förslag på bordet. Istället ska avgiften delas upp i två delar – en för omvårdnad och en för serviceinsatser. Förslaget innebär att kostnaden för omvårdnad hamnar på 99 kronor och för service 190 kronor.

– Vi vill höja kvalitén och lägga fokus på omsorgstjänster. Att efterfråga omsorg ska inte vara en kostnadsfråga, men städning är något annat. Det är inte en lika viktig funktion, säger Lennart Nilsson (KD), ordförande i äldrenämnden.

Genom uppdelningen, menar Lennart Nilsson, ska sjukvårdskompetensen inom hemtjänsten stärkas.

– Vi måste vässa den kommunala sjukvården. Som det ser ut blir det splittrat när en undersköterska ska stå både för sjukvård och städning, säger han.

Enligt förslaget ska dyrare servicetjänster leda till att brukare som till exempel får städning genom hemtjänsten istället ska välja andra alternativ.

– Det kan röra sig om en kommunal service- och städpatrull, eller RUT-avdrag, säger Lennart Nilsson.

Vänsterpartiet kritiska

Från oppositionens håll ser man kritiskt på prishöjningarna.

– Det är en för hög avgift. Den kommer bli kännbar för många, speciellt kvinnor som ofta har lägre pension. Vi tycker att det är fel att ha som motiv att styra om till RUT-tjänster, som vi anser gynnar de rikaste. Det här kan leda till att folk drar sig från att ta emot hjälp och blir isolerade, säger Anna Bång (V), ledamot i äldrenämnden.

Avgiften för serviceinsatser föreslås också öka varje år, till 300 kronor år 2023. Så beslutades det i socialnämnden, men i äldrenämnden lyftes den biten bort. Dock kan höjningen komma att klubbas igenom när slutgiltigt beslut om hela förslaget tas i kommunfullmäktige i september.

– För KD:s del är den biten inte klar än. Först vill vi, om ett år, göra en utvärdering för att se att de här tjänsterna blivit bättre för de äldre, säger Lennart Nilsson.

Förslaget i korthet

Idag ligger avgiften för omsorg och service inom hemtjänsten på 97 kronor. Förslaget är att istället ha separata avgifter.

Serviceinsatser – som städning, matinköp och fönsterputs – föreslås kosta 190 kronor.

Omsorg förslås ha en avgift på 99 kronor.

Den nya taxan föreslås börja gälla 1 mars 2021.

Visa merVisa mindre