Kvarter. Plankan ligger mellan Lundagatan, Varvsgatan, Brännkyrkagtan och Hornsgatan. Foto: Simon Rehnström

Sernekes krav: 200 miljoner efter hävt avtal

Nyss höjdes budgeten för bygget av kvarteret Plankan till över en miljard. Samtidigt kräver Serneke Svenska bostäder på 200 miljoner kronor. "Om de fått löpa fritt hade de fortsatt mjölka oss på pengar," säger Dennis Wedin (M).

  • Publicerad 13:37, 14 apr 2022

Hösten 2021 drog byggaktören Serneke sig ur Svenska bostäders (SB) bygge i kvarteret Plankan på Södermalm.

Efter en tids stiltje och osäkerhet om projektets framtid klubbade SB:s styrelse genom en ökad kostnad om 181 miljoner kronor för att färdigställa bygget.

Den fördyrningen är helt och hållet Sernekes fel, menar Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd och ordförande i SB:s styrelse.

– Den är orsakad av Serneke. De valde att säga upp ett ingånget avtal under pågående bygge. Det är oerhört oseriöst.

Nya prislappen på Plankan – över 1 miljard

Stadigt dyrare

Det är inte första gången projektets kostnad skrivits upp. För två år sedan ökades budgeten med 224 miljoner kronor upp då man upptäckt en rad saker som krävde mer omfattade arbeten än först väntat.

Den tvist som nu pågår mellan SB och Serneke rör hur mycket dyrare det faktiskt blev.

– Utifrån den budgeten kom Serneke med fakturor som innebar en fördyring vi inte anser motiverad och som vi valde att inte betala. Dessutom menar vi att deras fakturor inte har nödvändiga underlag. Då måste vi markera mot en oseriös aktör, säger Dennis Wedin.

– Vi har bett oberoende konsulter titta på projektet och de konstaterar att påbyggnaden går att utföra enligt vårt underlag.

Oense. Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke och Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd och ordförande i Svenska bostäder. Foto: Serneke/Pekka Pääkkö

Gjort egen utredning

Att fakturorna inte har tillräckliga underlag stämmer inte, skriver Sernekes chefsjurist Daniel Modéus i ett mejl till Mitt i.

– Svenska Bostäder har i flera fall valt att inte betala fakturor på stora belopp trots att man erhållit kostnadssammanställningar och underliggande kostnadsunderlag.

Serneke har för egen del utrett om det går att bygga enligt förfrågningsunderlaget, både med egen personal och oberoende konsulter. De har dock funnit att det är inte är möjligt att utföra bygget på det sätt SB velat, menar Daniel Modéus.

– Svenska bostäder har, trots omfattande ansträngningar, inte kunnat presentera något som talar för motsatsen.

Haltande samarbete

Förseningen beror på förhållanden som SB ansvarar för, menar Daniel Modéus. Han skriver att Serneke sedan starten agerat pragmatiskt och försökt finna lösningar på de problem som uppstått på grund av brister i SB:s underlag.

–Tyvärr har inte Svenska Bostäder agerat på samma sätt. Detta har sammantaget lett till försening av projektet.

Miljonkrav

Samtidigt har Serneke inkommit med krav på betalning från Svenska bostäder på ungefär 200 miljoner kronor.

– Men vår syn på saken är att de är skyldiga oss pengar, säger Dennis Wedin.

– Vi kommer i vår tur stämma Serneke. Den exakta summan för det vet vi först när projektet är klart och vi sett hur stor skada som orsakats.

Enligt Daniel Modéus är en domstolsprocess inget Serneke eftersträvar.

– Men vi inser att det kan bli nödvändigt att låta en domstol avgöra om Serneke haft rätt att häva entreprenaden eller inte.

Letar entreprenör. Nästa steg i projektet är att färdigställa gårdshuset. Foto: Simon Rehnström

"Kunde blivit dyrare"

Som Dennis Wedin ser det hade det blivit än dyrare om SB inte satt ner foten när fakturorna kom.

– Att vi inte betalat dem visar att vi är en aktiv byggherre. Min bedömning är att Serneke valde att lämna projektet när det blev uppenbart att vi fortsatte hålla i pengarna. Om de hade fått löpa fritt hade de fortsatt mjölka oss på pengar.

Första lägenheterna i Plankan hyrs ut – 16 000 kronor för en trea

Vill avbryta projektet

Under senaste styrelsemötet, där man godkände en 181 miljoner kronor högre kostnad, valde vice ordföranden Clara Lindblom (V) att lägga ner sin röst.

– Det här är typexempel på ett projekt som inte borde blivit av över huvud taget. Från politiskt håll har man tvingat in Svenska bostäder i ett projekt som man från början anande skulle bli väldigt svårt och dyrt att bygga, säger hon.

– Så sent som 2020 yrkade vi som enda parti på att avbryta projektet. Jag kan bara beklaga att man hamnat i en juridisk tvist som inte ger styrelsen många valmöjligheter.

Kvarteret Plankan: 700 dagars byggkaos utan slutdatum i sikte

Vad händer nu?

Vad gäller det fortsatta bygget så ligger fokus nu på att få klart gårdshuset, menar Dennis Wedin. Framtiden för resten av påbyggnaden är inte lika säker.

– Dyker det upp sämre ekonomiska kalkyler, då får man titta på att avbryta eller revidera planen för genomförandet. Det är alternativ man får prata om i styrelsen.

Upphandlingen av en ny entreprenör pågår nu.

Visa merVisa mindre

Det här har hänt

2010 tog kommunfullmäktige beslut om nybyggnation i kvarteret Plankan vid Högalidsparken. Förslaget innebar då 119 nya lägenheter.

2016 reviderades det till att omfatta 158 lägenheter till en kostnad om 520 miljoner kronor.

2019 togs ett nytt beslut som bland annat innefattade vad som kallades fastighetsförbättrande åtgärder. Nya prislappen landade på 692 miljoner kronor. Samma år skriver Serneke på kontrakt som entreprenör.

2020 klubbades beslut som omfattade 162 lägenheter samt renoveringar till en kostnad av totalt 916 miljoner kronor.

I november 2021 hoppade entreprenören Serneke av projektet med hänvisning till att de inte var överens med Svenska bostäder om vem som skulle stå för ökade kostnader.

I mars 2022 klubbar Svenska bostäders styrelse en ny budget om totalt 1 097 miljoner kronor. Färdigställandet skjuts fram från 2023 till 2025.

Källa: Stockholms stad/Svenska bostäder

Visa merVisa mindre