Chef. Lars Arrhenius är diskrimineringsombudsman och fattade beslut i ärendet. Foto: Tomas Gunnarsson/Mostphotos

Seniorboende får kritik – diskriminerade äldre

Ett äldre par sökte lägenhet på ett seniorboende i Stockholm, men trots att paret hade lång kötid prioriterades yngre personer. Nu får stiftelsen som driver boendet kritik av Diskrimineringsombudsmannen.

  • Publicerad 08:00, 14 jul 2022

Det äldre paret hade i nio års tid stått i bostadskö när de sökte en lägenhet för personer 55 år och äldre som annonserades i ett boende i västra Stockholm.

Men i januari 2020 ändrade den stiftelse som driver boendena sina köregler, från att bara räkna kötid till att även väga in ålder. Det gör att vissa åldersgrupper kan få förtur till en lägenhet.

Paret, som är i 70-årsåldern, fick inte lägenheten och saken blev en fråga för Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ville ha fler 55–69-åringar

Stiftelsen motiverade ändringen av köreglerna med att de velat få in fler yngre personer då de i större utsträckning orkar bidra till och medverka i aktiviteter – och på boendet i fråga hade snittåldern blivit för hög.

De kunde inte svara på vilken åldersgrupp den eller de personer som fick lägenheten tillhörde, då uppgifterna hade raderats.

Men att yngre personer prioriteras framför äldre med längre kötid var diskriminerande, slog DO fast.

Diskrimineringsombudsmannen...

... är en myndighet som arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

De granskar även hur arbetsgivare, skolor och högskolor jobbar för att förebygga diskriminering.

Källa: Regeringen.se

Visa merVisa mindre