Illustration visar möjlig utformning av vårdboendet. Foto: Illustration: SandellSandberg

Senaste beslutet om Apelvägen har överklagats

De fick rätt mot kommunen i mark- och miljö­överdomstolen. Nu har de överklagat kommunstyrelsens senaste beslut om Apelvägen.

  • Publicerad 11:15, 18 nov 2020

Socialdemokraterna fick i september stöd i kommunstyrelsen för sitt förslag om Apelvägen. Partiet vill sänka husen mot Tyresövägen en våning och med den ändringen rösta igenom detaljplanen.

Fem Tyresöbor har överklagat kommunstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. De flesta av dem var i våras med om att få rätt mot kommunen i mark- och miljööverdomstolen.

Vill att beslut upphävs

Nu vill de att det senaste beslutet upphävs och menar att kommunstyrelsen ”helt enkelt röstat om något som de över huvud taget inte har rätt att göra”.

Detaljplanen för Apelvägen upphävs

De menar bland annat att kommunen – efter överdomstolens beslut – behöver börja om med hela planprocessen.

Kommunen har svarat att det ”saknas stöd i såväl lagstiftning, praxis och förarbeten för en sådan slutsats”.

Har överklagat

Kommunstyrelsen beslutade på samma möte att detaljplanen ska upp i fullmäktige torsdagen den 19 november. Överklagandet sätter inte stopp för det, menar Sara Kopparberg samhällsbyggnadschef.

– Det är två olika frågor. Förvaltningsrätten prövar om kommunen hade rätt att ta beslutet, rätten värderar inte innehållet i detaljplanen. Vår bedömning är att den går att överklaga först om fullmäktige antar den.

S förslag om Apelvägen vann med minsta möjliga marginal

Det här är laglighetsprövning

Om du anser att till exempel kommunen har gjort ett formaliafel eller överskridit sina befogenheter kan du överklaga ett beslut. Det kallas för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot lag eller författning.

Källa: Sveriges Domstolar

Visa merVisa mindre