SEMESTERTIDER. Finansregionrådet Irene Svenonius (M) garanterar fyra veckors semester till alla vid regionens sjukhus. Foto: Stefan Källstigen

Semestern säkrad trots pandemin

De som jobbar vid akutsjukhusen behöver inte oroa sig för att sommarsemestern ska frysa inne. Det lovar finansregionrådet Irene Svenonius (M). Men de som flyttar sin semester får 10 000 kronor extra, per vecka.

  • Publicerad 05:15, 14 maj 2021

De är oerhört duktiga, och kan i det närmaste trolla för att få ihop det

Alla som jobbar vid regionens akutsjukhus ska kunna få fyra veckors semester i sommar.

Precis som förra året utlovar finansregionrådet Irene Svenonius (M) en semestergaranti, som omfattar 26 000 medarbetare, trots pandemin.

– Jag är ansvarig för personalfrågor, och det är viktigt att som arbetsgivare kunna ge besked om detta, säger hon.

Personalbrist

Garantin gäller Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus.

Att det råder brist på personal i sjukvården är väl känt, och särskilt så under sommaren.

Hur kan du vara så säker på att sjukhusen går i land med detta?

– Det är kommunicerat med sjukhusens HR-verksamheter, som har jobbat hårt med det här hela våren. De är oerhört duktiga, och kan i det närmaste trolla för att få ihop det, säger Irene Svenonius.

Extra förstärkning

Personal som förstärker under sommaren är personer som är under utbildning, som bor någon annanstans, eller har andra yrken, uppger hon.

Dessutom finns bonus att locka med. Varje semestervecka som flyttas bort från semesterperioden ger 10 000 kronor extra i lön.

Och de som går in och tar extra pass ersätts med 1 200-1 600 kronor plus övertidsersättning dagtid, och 2 100 kronor nattetid.

Semestern är lagstadgad

Enligt semesterlagen har arbetstagare rätt till fyra veckors semester under juni-augusti, något som dock kan sättas ur spel vid särskilda omständigheter.

– Men det är extra viktigt att kunna erbjuda återhämtning nu, inte minst för dem som slitit hårt under pandemin och gått på krislägesavtal, säger Svenonius.

Planering pågår

En rundkoll visar dock att sjukhusen fortfarande sliter med frågan, två veckor innan den första semestermånaden inleds.

"Planering inför semestern pågår och i dagsläget är ambitionen att kunna erbjuda fyra veckors semester" uppger HR-avdelningen vid Danderyds sjukhus, med 4 500 anställda.

Södersjukhuset, som också har 4 500 anställda, meddelar att de anställer sommarvikarier och täcker upp med inhyrning för att kunna ge alla som vill fyra veckors semester.

Karolinska universitetssjukhuset, med 15 200 på lönelistan, har inte återkommit med svar på hur de ska klara semestergarantin.

Så säger semesterlagen

Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti.

Även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det.