Stort intresse. Ett 70-tal personer hade tagit sig till Gustavsbergsteatern för att lyssna och ställa frågor till kommunens tjänstemän som håller i projektet. Foto: Eva Tonström

SE SKISSER: Mycket ska rymmas i nya kulturhuset

Danssalar och filmrum, läshörnor och en scen – nya kulturhuset ska rymma nästan allt. ”Utmaning att få alla att känna sig välkomna”, säger Värmdös kulturchef.

  • Publicerad 09:22, 18 maj 2022

Vad kommer att finnas i det nya kulturhuset som byggs just nu i Gustavsbergs hamn och hur kommer det att funka och se ut inuti?

Det var frågor som Värmdöborna ville ha svar på när Kulturföreningen i Gustavsberg bjöd in till informationskväll tidigare i veckan.

Det som kom fram var att biblioteket i Runda huset flyttar dit och blir kulturhusets hjärta. Kring det byggs danssalar, film- och teaterrum, uppehållsrum, mötesrum och studieplatser, en loungeyta, läshörna med tidningar, barnhörna, en mindre scen och rum för drama och skapande.

Inspiration har hämtats från bland annat Dieselverkstaden i Sickla och Fisksätra kulturhus, enligt kommunen.

Önskas: Plats för konst

En person undrade hur områden som Munkmora och Lugnet, där många kommer från andra kulturer och har andra modersmål än svenska, kommer att inkluderas i det nya kulturhuset.

Svaret blev att alla ska känna sig välkomna.

– Det blir en av våra utmaningar, att få alla att känna sig välkomna, oavsett ålder och bakgrund, och hur vi ska nyttja ytorna på bästa sätt, sade Lena Hellström, kultur- och fritidschef i Värmdö.

Något som togs upp var behovet av fler större möteslokaler för föreningar. Kulturhuset kommer att ha bokningsbara rum för max 70 personer.

En annan fråga var om lokal konst kommer att kunna visas i huset, eftersom konsthallen stängde. Det kommer finnas plats för konst men inte någon regelrätt konstsal, blev svaret.

Jazz och spöken

På frågan varför inget kafé är inplanerat blev svaret att det redan finns så många kaféer och matställen runt om i hamnen.

En röd tråd i presentationen var flexibilitet, att ytorna ska kunna användas till många olika saker. Därför kommer till exempel alla bokhyllor vara flyttbara, på hjul.

– En yta som används som bibliotek eller danssal dagtid ska kunna göras om till en plats för till exempel en jazzkonsert eller spöknatt på kvällen. Det blir ett pågående arbete att forma kulturhuset till det som Värmdöborna vill att det ska vara, sade Lena Hellström.

Nya ägaren vill skapa nytt liv i Porslinsfabriken

Vision. Barnhörnan med sagoböcker. Foto: Värmdö kommun/Cedervall arkitekter

Vision. Entréområdet. Foto: Värmdö kommun/Cedervall arkitekter

Nya kulturhuset

Vad: Ett nytt kulturhus som ska drivas av Värmdö kommun. På cirka 2 500 kvadratmeter ska rymmas bland annat bibliotek, danssalar, scen och rum för drama, möten och skapande.

Var: I en del av den gamla Porslinsfabriken, med det sågtandade taket, i Gustavsbergs hamn.

När: Nu renoveras taket på huset och nästa år startar bygget av interiören. Ett genomförandebeslut om kulturhuset ska tas i KS i juni. Planen är att allt ska vara klart hösten 2023.

Övriga 7 000 kvm i Porslinsfabriken planerar fastighetsägaren Landia AB att hyra ut till andra hyresgäster, bland annat ett gym.

Visa merVisa mindre

Vision. Studieplatser i anslutning till biblioteket. Foto: Värmdö kommun/Cedervall arkitekter

Idé. Ett film- och teaterrum, eller black box, som kommunen väljer att kalla det. Foto: Värmdö kommun/Cedervall arkitekter

Idé. Delar av biblioteket. Foto: Värmdö kommun/Cedervall arkitekter

Idé. Ett av dansrummen, som också kan vara mötesrum. Foto: Värmdö kommun/Cedervall arkitekter

Skiss. Ett större dansrum. Foto: Värmdö kommun/Cedervall arkitekter