Idag måste cyklister trängas på en smal dubbelriktad cykelbana längs Maltesholmsvägen tätt intill motortrafiken. "Helt vansinnig lösning", enligt Jon Jogensjö som cyklar här dagligen. Foto: Mikael Andersson

SE KARTAN. Här får Västerort nya cykelbanor för 60 miljoner

I kväll väntas trafiknämnden klubba ytterligare ett paket med cykelsatsningar. 60 miljoner kronor ska satsas på pendlingsstråk i Västerort med säkrare, bredare och delvis trafikseparerade cykelbanor.

  • Publicerad 16:30, 16 jun 2016

Detta är det fjärde inriktningsbeslutet sedan den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset beslutade om cykelmiljarden – en miljard kronor för att förbättra för cykeltrafiken under den här mandatperioden. Investeringskostnaden den här gången gäller 215 miljoner kronor – varav 60 går till Västerort.

Jon Jogensjö cykelpendlar mellan hemmet i Hässelby norra villastad och jobbet i city, och är engagerad i Nätverket superlokala cyklandeombud. När trafikkontoret skulle dra igång planeringsarbetet gjorde han och några andra en inventering av Hässelbystråket, som är den 15 kilometer långa sträckan mellan Åkermyntan och stadshuset. Han är positiv till förslagen för den sträckan.

– Det är fantastiskt att den politiska viljan finns, det är ju en rekordsatsning – men från en väldigt låg nivå, säger han.

Plötsligt tar cykelbanan på Lövstavägen slut och det finns inga skyltar som talar om hur cykelstråket fortsätter. Jon Jogensjö är positiv till de föreslagna förändringarna på Hässelbystråket. Foto: Mikael Andersson

Det är bra att man lyssnat på oss som har däcken i asfalten. Studier visar att folk vill cykla men det måste vara säkert och enkelt att hitta.

"Bra att man lyssnat"

Vi möts mitt emot Vällingby brandstation, där cyklande idag är hänvisade till en smal dubbelriktad cykelbana längs Maltesholmsvägen där det kör mycket tung trafik. Nu planeras en ordentlig gång- och cykelbana längs Lövstavägen. Fem meter bred enligt normen för pendlingsstråk.

– Det är bra att man lyssnat på oss som har däcken i asfalten. Studier visar att folk vill cykla men det måste vara säkert och enkelt att hitta, säger Jon Jogensjö.

Helldén nöjd

Det tycker trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) också som är glad att det nu blir så på flera viktiga sträckor i Västerort.

– Det är långa avstånd i Västerort. Vi bygger mycket bostäder men kan inte expandera biltrafiken, utan målet är att minska den. Så om vi kan få fler att välja cykeln är mycket vunnet, säger han.

Daniel Helldén understryker att samarbeten mellan kommunerna är viktigt för att trafiken ska flyta över länet.

– Vi har haft gott samarbete med Järfälla och nu med Sundbyberg om Bällsta bro. Det utvecklas mer och mer, säger Daniel Helldén (MP).

Här rustas det i Västerort

Illustration: Katarina Sjöstedt

1. Lövstavägen

Ny 5 meter bred gång- och cykelväg längs Lövstavägen mellan Vällingby brandstation och Bergslagsplan. Idag tvingas cyklister upp på en dåligt utmärkt, smal, dubbelriktad cykelbana längs Maltesholmsvägen. Kostnad: Cirka 10 miljoner.

2. Råckstarondellen

Cykelpassagen genom rondellen breddas och hastighetssäkras. Kostnad cirka 2,5 miljoner.

3. Spångavägen

Mellan Enebyvägen i söder och Enevägen i norr skapas sammanhängande cykelstråk på båda sidor av Spångavägen. På östra sidan finns cykelbana men på västra sidan måste cyklisterna idag ut i körbanan på vissa ställen. För att kunna bredda vägen kommer bergskärning behövas på runt 70 meter av sträckan. Kostnad: Cirka 15 miljoner.

4. Bällsta Bro

Det finns cykelbanor på bägge sidor, men inte över själva bron. Huvudföslaget är att ta bort ett av fyra bilkörfält och göra enkelriktade cykelbanor i båda riktningarna. Alternativt behålla fyra körfält och ha smalare gång- och cykelbanor. Kostnad: Cirka 12 miljoner (Stockholm och Sundbyberg delar kostnaden rakt av eftersom kommungränsen går mitt på bron).

5. Bergslagsvägen

Mellan Åkeshov och Brommaplan byggs en ny dubbelriktad cykelbana på 3,25 meter. Man gör samtidigt en sammanhängande gångbana längs sträckan. Rondellen vid Åkeshov får en hastighetssäkrad passage över till- och frånfarten. Vid T-bana Åkeshov, där vägen går på bro är förslaget att göra om ett körfält till cykelbana. Kostnad: Cirka 26 miljoner.

6. Ulvsundavägen

På västra sidan av Ulvsundavägen, från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen byggs en 5 meter bred dubbelriktad gång- och cykelbana. Även mellan flygplatsinfarten och Köpsvängen vid Bromma blocks. Korsningarna vid Lövåsvägen, Smedjevägen och in- och utfarten till bensinmacken hastighetssäkras genom upphöjningar. Enligt trafikkontoret kommer Ulvsundavägen bli än viktigare framöver i och med planerade bosäder i Rinkeby och vid Solvalla. Denna sträcka har kommit längre i processen och i kväll ska nämnden fatta ett genomföarandebeslut. Därför är kostnaden inte inräknad i den nya satsningen. Kostnad: Cirka 90 miljoner.

Visa merVisa mindre

Detta händer nu

Hässelbystråket, Råckstarondellen, Bergslagsvägen, Bällsta bro och Spångavägen är alla del av ett inriktningsbeslut som trafiknämnden ska klubba ikväll.

Samtidigt ska genomförandebeslutet för Ulvsundavägen tas.

I investeringskostanderna som anges för varje punkt ingår även arbeten runt omkring, som beläggningsåtgärder, belysning, bergskärning och annat. Vad som görs varierar för varje sträcka.

Pendlingsstråksstandard enligt Stockholms stads cykelplan är 3,25 meter för dubbelriktad cykelbana och 5 meter för dubbel gång- och cykelbana med separering.

Visa merVisa mindre