SE FILMEN: Häng med upp i Norra tornen

Spaden sattes i marken i december 2015. Nu har bygget av 36-våningshuset Innovationen i Hagastaden kommit en bra bit på väg. Vi besökte byggarbetsplatsen.

  • Publicerad 17:33, 16 jan 2018

Till sommaren är tanken att höghuset ska ha samtliga av sina 36 våningar på plats och sträcka sig hela 125 meter över marken (139 meter över havsnivån). Det blir när det står klart Stockholms högsta bostadshus och första inflyttning beräknas till slutet av året. I dagsläget är 13 våningar färdigställda.

"Mina torn var betydligt resligare"

Byggaktören Oscar Properties har hämtat europeiska influenser både när det kommer till arkitekturen, som är holländsk, och till själva byggandet som bland annat innefattar en för Sverige unik hisslösning. En lösning som hämtat inspiration från indonesiska byggen av jätteskyskrapor.

– Till skillnad från traditionella byggprojekt, färdigställer vi successivt de tre invändiga hissarna under byggets gång. De invändiga hissarna går två-tre gånger så fort som en standardhiss och gör att vi kan effektivisera logistiken och transporten av vår personal. Följaktligen har vi endast behövt installera en utvändig bygghiss. Detta är helt klart framtiden, säger Peter Kjellgren, entreprenadchef för Norra Tornen.

Lägenheter osålda i hajpade Norra Tornen

Det andra av de så kallade Norra tornen och Innovationens grannbyggnad, den lite lägre och bredare Helix, har även den börjat byggas men väntas stå färdig först 2019.

Höghuset Innovationen byggs för fullt – våning för våning. Foto: Oscar Properties