Vision. Så här kan nya cykelbanan längs Riddarholmskanal­en komma att se ut. Foto: Stockholms stad

SE BILDERNA: Stadens ”sorgebarn” ska bli säkrare

Cykelstråket vid Riddarholmskanalen är en smal och slingrig flaskhals som passeras av 15 000 cyklister om dagen. Nu kan 82 miljoner kronor läggas på att göra den säkrare. "Det är ett av våra största sorgebarn," säger Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 06:40, 9 maj 2022

Längs Gamla stans västra sida löper en cykelbana längs Riddarholmskanalen. Enligt staden lämnar sträckan – från Riddarhuskajen till Munkbron – en del att önska.

– Det är ett av våra största sorgebarn och en katastrof vad gäller trafiksäkerhet,
säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Därför är det tänkt att cykelbanan breddas. Norr och väster om Riddarhuset ska även kurvorna göras mindre snäva.

Där banan går längs kanalen sker breddningen med en konsol, som anläggs från befintlig kaj ut över vattnet.

Det gamla brofästet bredvid Riddarholmsbron, som går ut i cykelbanan, tas bort.

– Under rusningstid cyklar man där med andan i halsen, med risk att dundra in i räcke, bropelare eller andra cyklister. Det här projektet är helt nödvändigt, säger Daniel Helldén.

Samtidigt föreslås ny belysning och nya träd.

Här är cykelprojekten i Stockholm som byggs i år

Pågå i ett år

Arbetet väntas pågå i strax över ett år. Staden räknar med att viss trafik flyttas till Skeppsbron, men konstaterar att omledning kommer krävas.

– Vi får nog göra provisoriska lösningar på Rådhusgränd och Riddarhusgränd, och några kommer nog välja att cykla på Stora Nygatan, säger Daniel Helldén.

Kostnaden för projektet är räknat till 82 miljoner kronor, vilket dels kan finansieras med statliga medel. Byggstart väntas under 2024.

Ärendet ska upp i trafiknämnden 12 maj.

Löftet: Stockholm får helt ny cykelbro mitt i stan

Förslaget i korthet

Norr och väster om Riddarhuset:

Cykelbanan breddas och de två 90-gradiga kurvorna rätas ut. Antalet p-platser minskar från tolv till sju.

Vid Riddarholmskanalen:

Cykelbanan breddas till 4,5 meter genom en konsol som läggs på befintlig kaj. Det nya räcket får infälld belysning och effektbelysning planeras under Riddarhusbron och i valven.

Södra delen av kanalen:

Nya träd planteras och platsen får ny belysning.

Munkbron:

Banan breddas och den pelare som står under trappen upp till Centralbron tas bort. Körfältet för bilar smalnas av från två till en fil i 70 meter, parallellt med cykelbanan.

Källa: Stockholm stad

Visa merVisa mindre