Sedumtak. Också kallad "gröna tak", är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Det blir även solceller på taken. Foto: Illustration: Arkitektgruppen GKAK genom 3DHOUSE

SE ALLA BILDER: Så här kommer Täbys nya simhall se ut

En lång väntan går mot sitt slut - nu tar nya simhallen i Täby ytterligare ett kliv mot att bli verklighet.

  • Publicerad 09:49, 22 feb 2017

I november skrev Täby Nyheter att länsstyrelsen ställt sig tveksamma till platsen för den nya simhallen, där Stora Marknadsvägen korsar Bergtorpsvägen (där Badmintontältet förut stod). Myndigheten uppmanade kommunen att se sig om efter en annan plats.

Nya simhallen kan stoppas – platsen för farlig

Kommunen har dock valt att fortsätta med den tilltänkta platsen, och har nu bemött länsstyrelsens synpunkter.

– En del av det vi gjort är att vi sett över situationsplanen och placeringen av simhallen, vilken nu har korrigerats något. Exempelvis föreslår vi också en gång- och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen för att säkerställa hur människor till och från simhallen kan röra sig på ett säkert sätt, säger Helena Purmonen, planarkitekt.

– Kommunen har tittat på alternativa lokaliseringar innan man bestämde sig för den här platsen. Varför vi tycker att den här platsen är mest lämplig har förtydligats.

Simning. En 50-metersbassäng med plats för tio banor ska bland annat inrymmas i nya simhallen. Foto: Illustration: Arkitektgruppen GKAK genom 3DHOUSE

Den 15 mars kommer kommunen att hålla ett informationsmöte om simhallen. Men redan nu kan Täby Nyheter visa några illustrationer över hur simhallen ska se ut.

– Sedan är det här första utkastet, men nu får vi ett helheltsgrepp på hela området. Vi börjar få till det här riktigt bra, säger Joachim Quiding, chef för samhällsutvecklingskontoret.

Simhallen kommer att ha en läktare med ungefär 300 sittplatser, och plats för temporära läktare.

– Det blir en fullstor 50-metersbassäng med tio banor, två övningsbassänger och ett mindre familjebad och ett gym, säger Joachim Quiding.

Vad som händer med den gamla simhallen är inte klart, men kommunen tittar på vad lokalen kan användas till.

– Vår bedömning i dag är att det går att bygga om den till idrottshall, men den är slut som simhall, det klarar inte byggnaden, säger Joachim Quiding.

Byggnaden. "Det är också viktigt att den smälter väl in i stadsmiljön", säger Joachim Quiding. Foto: Illustration: Arkitektgruppen GKAK genom 3DHOUSE

Informationsmöte

15 mars klockan 18-20 i kommunhuset.

Exempel. Skissbild över Täbys nya simhall på platsen där Badmintontältet stått. Foto: illustration: Arkitektgruppen GKAK