Inte bara språk. Deltagarna i SFI bör även få information om hedersrelaterat våld och förtyck, tycker SD i Sollentuna. Foto: Mostphotos

SD vill ta upp hedersrelaterat våld och förtryck på SFI

Sverigedemokraterna i Sollentuna har lagt en motion i kommunfullmäktige om att ”alla berörda asylsökande” och deltagare i SFI-undervisning ska få tydlig information om hedersrelaterat våld och förtyck.

  • Publicerad 06:10, 3 dec 2021

Man måste tydliggöra vad som som gäller i Sverige.

– Mörkertalet är stort. Det finns flickor som plötsligt har varit borta tre veckor från skolan och när de kommer tillbaka är de gifta gifta, fast de är underåriga. Det är inte svenskt sätt att tänka, säger SD:s gruppledare Bo Ehlin.

Nyligen ville Socialdemokraterna att Sollentuna skulle införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor, och föreslog bland annat insatser inom förskola, grundskola och i gymnasiet för att bryta den machokultur man anser råder.

Inte långt efter det föreslog Alliansen att skolorna i Sollentuna ska förstärka sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, och en helt enig utbildningsnämnd röstade ja till förslaget.

Därutöver har utbildningskontoret anställt tidigare kommunpolisen Johan Lundgren som trygghetssamordnare för att stötta skolornas trygghetsarbete.

Polis ska skapa trygghet i Sollentunas skolor

Nya lagar i juli 2020

SD tycker inte att deras motion är överflödig, trots de initiativ som redan tagits.

– Nej, det här berör inte bara skolan utan väldigt många sektorer i kommunen. Man måste tydliggöra vad som som gäller i Sverige – och passar inte galoscherna så får de väl välja ett annat land att bo i, säger Bo Ehlin.

Han menar att kunskap och information om lagarna mot hedersrelaterad brottslighet, som trädde i kraft den 1 juli 2020, ännu inte nått ut till alla som kan beröras av dem i Sollentuna kommun.

I de nya lagarna nämns exempelvis möjlighet att utfärda utreseförbud när ett barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad.

Lagen mot barnäktenskap har också förstärkts vilket gör det straffbart att förmå eller tillåta ett barn under 18 år att ingå äktenskap.

– Det råder egentligen stor politisk enighet kring det här, och det är en viktig fråga. Nu gäller det att gå från ord till handling, säger Bo Ehlin.

Thunes avvaktar

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) känner till motionen, men det är för tidigt att kommentera dess innehåll anser han.

– Jag måste invänta beredningsprocessen. Efter att motionen gått på remiss till berörda förvaltningar behandlas den politiskt, säger han.

Förslagen i SD:s motion

Sverigedemokraterna vill att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningen i uppdrag att se till:

att information om förbud mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige ska ges inom alla sektorer där invandrare utbildas.

att detta på ett tydligt sätt förmedlas i all form av samhällsorientering.

att straffbarheten för exempelvis barnäktenskap och könsstympning betonas.

att flickor och kvinnor har rätt till utbildning och arbete.

och att svenska lagar står över familjens/klanens normer och värderingar.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Man till sjukhus – gick igenom isen

Nyheter Räddningstjänsten uppmanar om att vara försiktig Räddningstjänsten fick rycka ut efter att en man gick genom isen på Edsviken. "Var extremt försiktig".onsdag 19/1 14:22

Älgen i Edsviken nere för räkning

Nyheter Vinterstormen fällde skogens konung igen Efter drygt ett och ett halvt år på sin post, på grundet utanför strandpromenaden i Tegelhagen, har plåtälgen i Edsviken ännu en gång fallit offer för en vinterstorm.onsdag 19/1 12:20