INTE MED ÖVERALLT. Sverigedemokraterna har fyra mandat av kommunfullmäktiges 55 ledamöter i Sundbyberg. Men partiet har inte fått vara med i kommunstyrelsen. Foto: Michael Folmer

SD vill sitta med på möten

Sverigedemokraterna i Sundbyberg vill ha insynsplatser i kommunstyrelsen. Något som de andra politikerna kan säga ja eller nej till.  – De har samma handlingar som alla andra, de har tillgång till tjänstemän. Det enda är att de inte sitter med på mötena, säger kommunalrådet Jonas Nygren (S).

  • Publicerad 09:12, 2 okt 2015

Sverigedemokraterna i Sundbyberg vill ha insynsplatser i kommunstyrelsen och har nyligen lämnat in en motion om detta. Som ”kommunens fjärde största parti” är det odemokratiskt att de saknar representation i både kommunstyrelsen och nämnderna, anser de. Undantaget är valnämnden.

Fullmäktigeledamoten Gary Aelius (SD) som skrivit motionen anser att det är särskilt stötande att antalet ledamöter ”minskades just när Sverigedemokraterna skulle ha fått platser”. Enligt honom blir konsekvensen att de måste lägga fram sitt budgetförslag och andra ärenden långt tidigare som motioner, ifall alla ärenden måste beredas i kommunstyrelsen.

”Förslaget innebär en mjuk övergång och visar väljarna att det i vart fall finns ett minimum av anständighet hos stadens politiker”, skriver Gary Aelius.

Debatten om huruvida mindre partier, som inte har mandat att sitta i exempelvis kommunstyrelsen, ändå ska få sitta med under mötena har förts på flera håll i landet. Många gånger har förslaget kommit från just Sverigedemokraterna. Ib-land har de fått bifall, ibland avslag.

Hur det går i Sundbyberg återstår att se.

Kommunalrådet Jonas Nygren (S) vet inte hur hans parti kommer att resonera i frågan, som kommer att tas upp både inom partigruppen och med de andra kommunpolitikerna innan det är dags att fatta beslut.

– Det bryter mot den praxis som vi har haft, det ska man vara medveten om, säger han.

En lösning skulle kunna vara att Sverigedemokraterna får sitta med under just det möte där budgeten behandlas.

– Det är klart att de ska få bra förutsättningar ur ett demokratiskt perspektiv. Men de vill gärna ha det till att de behandlas annorlunda. De kanske snarare skulle fundera över vad det är som gör att ingen vill samarbeta med dem.

Även om de partier som i dag är med i kommunstyrelsen har olika åsikter, står de ändå på en gemensam grund, menar han.

– Ingen har velat förhandla med Sverigedemokraterna av det naturliga skälet att de inte är ett parti som andra, säger Jonas Nygren.

Han lyfter fram Sverigedemokraternas eget ansvar att ta reda på information och att de också har tillgång till exempelvis kommunens tjänstemän.

– De har mycket synpunkter på alla andra men är inte så aktiva själva. Vad man än gör blir det ju fel. Det är en lite speciell fråga. Inget annat parti hanteras med silkesvantar som de gör, säger Jonas Nygren.

Miljöpartiet hade vid tidningens pressläggning inte diskuterat frågan inom partiet och deras oppositionsråd Siyamak Sajadian Sasanpour ville inte uttala sig innan dess.

– Nej, jag tycker inte att de ska få insynsplatser. Det är ingen demokratisk rättighet, säger däremot oppositionsrådet Johan Storåkers (FP).

Han tror inte heller att de andra partierna i Sundbyberg kommer yrka bifall till SD:s motion. Kommunalrådet Jesper Wiklund (V) ställer sig tveksam till att SD får insynsplatser.

– Jag är tveksam till att ha speciella regler just för dem.

Förra mandatperioden fick SD insynsplatser i valnämnden, som ska vara mer teknisk än politisk.

– Sedan ville de ha arvode också, de är aldrig nöjda. Problemet för SD är att ingen vill samverka med dem, säger Jesper Wiklund.

Kommunalrådet Maria Bohman Kreij (KD) har inte hunnit stämma av med sin partigrupp, men anser personligen att det är en svår sak.

– Det är en jättesvår fråga, med tanke på att det är frågan om demokrati. De är valda av sundbybergarna in i kommunfullmäktige, säger hon.

Att kommunstyrelsen och nämnderna har minskat sina platser från 13 till 11 har att göra med en önskan om att få färre lokalpolitiker.

– Man jobbar bättre med färre, säger hon.

MER Insynsplatser

Enligt lag får en kommun erbjuda
insynsplatser i
kommunstyrelse och/
eller nämnder, men är inte tvungen till det.

Närvarorätt regleras i kommunallagens fjärde kapitel, 23:e paragrafen:

”Fullmäktige får
besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.”

Lagtexten fortsätter: ”Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

Källa: Notisum.se

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Nu är det full rulle i Ursviksskogen

Nyheter Mountainbikes är heta trenden i Cykelsverige Mountainbikes blir allt populärare i Sverige – och i Sumpan finns ett cykelmecka i Igelbäckens naturreservat. På helgerna är det knökfullt på parkeringen.onsdag 21/10 11:09

Grovsopor fortsätter att dumpas i Sumpan

Nyheter FTI har satt in vakter och hotat ta bort stationen Folk fortsätter att dumpa grovsopor vid återvinningsstationerna i Sundbyberg. Företaget som sköter stationerna har satt in väktare under sommaren och varit inne på att ta bort stationerna helt.onsdag 21/10 10:56

Laddar för nya fester – technoklubb i klassiska lokaler

Nyheter Variation. Planerar även evenemang för en lite äldre målgrupp Det är åter festdags på gamla Lorry. Lagom till löning blir det technoklubb på dagen – dessutom bjuds det på häng för en äldre målgrupp.tisdag 13/10 16:47