SD utan oppositionsråd – kompenseras med pengar

Den politiska majoriteten i Nacka har i sin budget föreslagit att 1,3 miljoner kronor avsätts i ekonomiskt stöd till flertalet partier i kommunfullmäktige, för att ge deltidspolitikerna i partierna möjlighet att fördjupa sig i kommunala frågor. Sverigedemokraterna får störst andel av pengarna, 350 000 kronor.

  • Publicerad 10:33, 6 nov 2018

Den politiska majoriteten har i sin budget föreslagit att avsätta 1,3 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till deltidspolitiker i de olika partierna i fullmäktige.

Samtliga partier utom M, MP, och NL, får del av pengarna.

Allianspartierna får 650 000 kronor, oppositionspartierna får också 650 000 kronor.

Av oppositionspartierna får SD huvuddelen av pengarna, 350 000 kronor. SD får därmed störst andel av pengarna. C och L får 200 000 kronor var, KD 250 000 kronor.

S och V får 150 000 kronor var.

Enligt en källa är det troligen kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), som personligen har förhandlat fram beloppet till SD, som en kompensation för att SD inte får någon oppositionsrådspost.

I en kommentar säger Mats Gerdau till Mitt I:

– Man måste se till helheten, inte bara en del. Nackalistan och Miljöpartiet får oppositionsråd. Med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är det tvärtom.

Fakta

Så mycket får partierna i partistöd

Partierna i kommunfullmäktige får ett grundstöd i form av ett kanslistöd med 120 000 kronor per parti

Partierna får också ett mandatbaserat stöd på 28 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige.

Partierna får också 5 000 kronor per mandat i utbildningsstöd och 5 000 kronor per mandat för stöd till ungdomsverksamhet

Källa: Mål och budget 2019–2021, Nacka kommun
Visa merVisa mindre

Fakta

Så mycket tjänar kommunalråden

Nacka får sammanlagt sju kommunalråd.

Kommunstyrelsens ordförande får 70 procent av arvodet som statsråden har, 95 200 kronor/månad.

Övriga kommunalråd får 60 procent av av arvodet som stadsråden har, 81 600 kronor/månad.

M 2,5 kommunalråd

C 1

L 1

KD 0,5

S 1

MP 0,5

V 0

NL 0,5

SD 0

Källa: Mål och budget 2019–2021, Nacka kommun
Visa merVisa mindre