Hembygdens kyrka förlorar tre mandat till Sverigedemokraterna i Kungsängens-Västra Ryds församlings kyrkofullmäktige. Foto: Magnus Aronson /Ikon

SD tar mandat i Kungsängen

Kyrkovalet är över. Sverigedemokraterna fick tre mandat då de ställde upp första gången i Kungsängen-Västra Ryds församling.

  • Publicerad 17:51, 20 sep 2021

Utöver att båda församlingarna gick till val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet valde man även vilka man vill ska styra kyrkofullmäktige i respektive församling.

I Kungsängen-Västra Ryds församling så backar nomineringsgruppen Folkkyrkan med knappt en procentenhet.

Här backar hembygden

Den stora tillbakagången står Hembygdens kyrka för. Från att i valet 2017 ta 62,23 procent av rösterna och därmed 16 mandat så förlorar man i detta valet tre av dessa och landar på 13 mandat. Det här innebär att nomineringsgruppen noterar ett fall på nära 13 procentenheter sedan kyrkovalet 2017.

Vinnaren i Kungsängen är Sverigedemokraterna som kandiderade för första gången i och med detta val. De fick 123 röster eller 13,67 procent av rösterna. Det här innebär att SD tar de tre mandat som Hembygdens kyrka förlorade.

I Kungsängen-Västra Ryds församling så finns det 6 861 invånare som är röstberättigade. Av dessa röstade 969 personer, 69 stycken av rösterna var dock ogiltiga.

2017 röstade 17,10 procent och 2021 var denna siffra 14,12 procent. Det här innebär en minskning av valdeltagandet med närmare tre procentenheter.

Så gick det i Bro

Tittar vi på Bro församling och hur rösterna fördelades till kyrkofullmäktige där framgår att Folkkyrkan tar 33,28 procent av rösterna. Det här innebär att nomineringsgruppen får sju mandat i fullmäktige. Folkkyrkan förlorar två mandat sedan valet 2017 och noterar därmed en tillbakagång med -11,4 procentenheter.

Hembygden ökar i Bro

Vilka är det som fångat dessa två mandat? Jo, Hembygdens kyrka. Den här nomineringsgruppen går från 9 till 11 mandat i kyrkofullmäktige. Det här betyder att man ökar med lite drygt 11 procentenheter sedan valet 2017.

Sverigedemokraterna behåller sina tre mandat sedan valet 2017.

Även i Bro minskar valdeltagandet. 2017 röstade 16 procent, i årets val var denna siffra 14 procent. Här rör det sig om en förändring på -1,70 procentenheter. I Bro röstade 630 personer av totalt 4 382 röstberättigade. Då rösterna hade räknats så var 589 giltiga och 41 ogiltiga.