Martin Westmont (SD) anser att nyanlända barn slussas in i skolsystemet för tidigt. Foto: Per Brandt / Stockholms stad

SD: Sätt nyanlända i särskilda skolor

Sammanhållningen i Stockholms skulle öka om nyanlända placerades i egna skolor. Det skriver Sverigedemokraterna i Stockholm i sin skuggbudget för 2018.

  • Publicerad 07:00, 30 okt 2017

"Vi prioriterar stockholmarna!" Så lyder rubriken till Sverigedemokraternas budget för 2018. En av de prioriterade frågorna är trygghetsskapande åtgärder, förklarar Martin Westmont, vice gruppledare i stadshuset.

– Vi vill bland annat se fler ordningsvakter och övervakningskameror. Sedan tror vi mycket på enkla lösningar. Man kan till exempel förbättra belysningen i ett område, vilket skapar större trygghet. Vi har också en post som heter grannsamverkan där man ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd om man behöver utbildning eller utrustning.

En annan stor utgiftsposterna handlar om att öka sammanhållningen i staden. Detta ska bland annat uppnås genom en särskild förberedelseskola för nyanlända där svenskundervisningen får stort utrymme.

SD om sina egna flygblad vid boende för nyanlända: "Missvisande"

Martin Westmont tror inte att det finns risk att en särskild skola för nyanlända ökar segregationen.

– De andra partierna har kanske tänkt i de banorna, men vi anser att barn från andra länder slussas in i skolsystemet för tidigt. De har ofta inte fullgoda kunskaper i svenska och kan inte följa den vanliga utbildningstakten, vilket gör att tempot i klassrummen sänks för alla elever.

Sverigedemokraterna anser även att bostadsbristen i Stockholm är så stor att staden inte längre har möjlighet att ta emot nyanlända.

– Det finns bostäder i andra delar av landet, istället för att Stockholm ska behöva använda idrottshallar eller modulhus.

Här kan Östermalm få modulhus för nyanlända

Sverigedemokraternas budget i urval

Trygghetsskapande åtgärder (172 miljoner kronor):

Utökad kameraövervakning

Fler ordningsvakter och en trygghetsjour

Underlätta grannsamverkan

Satsning på utomhusbelysning

Ökad sammanhålling i staden (142 miljoner kronor):

Förberedelseskola för nyanlända

Svenskundervisning

Samhällsorientering genom SFI

Utökade YFI och SFX utbildningar

Äldreomsorgen (103 miljoner kronor):

Boendegaranti för alla över 85 år

Gratis inträde till stadens simhallar för alla över 75 år

Bättre matkvalitet på stadens äldreboenden

Höjda anslag till äldreomsorgen

Visa merVisa mindre