Klimathot?

SD Huddinge: Utandningsluften från cyklister kan vara farlig för klimatet

“Man kan inte helt bortse från det faktum att fysisk aktivitet producerar mer koldioxid genom utandningsluften som ju är en s.k. växthusgas”. Så skrev SD Huddinge angående kommunens cykelplan. I dag är formuleringen viral på sociala medier.

  • Publicerad 11:55, 6 feb 2017

Det var i september som fullmäktige i Huddinge antog kommunens nya cykelplan. I en protokollsanteckning till beslutet skriver Sverigedemokraterna i Huddinge:

”SD finner det givetvis bra att man försöker få invånarna att bli mer fysiskt aktiva samtidigt som cyklande är ett billigt sätt att resa. Hur pass miljövänligt det är låter jag andra bedöma men man kan inte helt bortse från det faktum att fysisk aktivitet producerar mer koldioxid genom utandningsluften, som ju är en s.k. växthusgas”.

Idag har protokollsanteckningen blivit viral på sociala medier, efter att Inte rasist men skrivit om den på sin hemsida. Även Expressen och DN har uppmärksammat formuleringen.

Enligt ledamoten Martin Nigals (SD) ska det läsas som ett skämt. 

– Nej, jag är inte det minsta rädd för att cykling kan släppa ut växthusgaser. Det citat som cirkulerar i media är ironi, svarar Martin Nigals (SD) i ett mejl till Södra Sidan.

Kossor pruttar också

Ironin riktade sig mot den debatt som förts i Huddinges kommunfullmäktige, menar han.

– Miljöpartiet hävdade att kossor är ett hot mot miljön, eftersom de genom sina pruttar släpper ut växthusgaser som skulle vara ett hot mot klimatet. Jag hade det i åtanke och då blev det en mening som kan missuppfattas, tyvärr.

Nigals är själv av uppfattningen att ”människans påverkan på klimatet är betydligt mindre än vad som ofta påstås”. 

– Jag skrev ju i protokollsanteckningen att människan producerar koldioxid som ju är en växthusgas, vilket de facto stämmer, och nu angriper man mig för att jag skulle tro att detta påverkar klimatet. När andra hävdar att kossors gaser verkligen skulle vara ett reellt hot så tycker man det är naturligt eftersom ingen annan reagerar. Jag anser att båda källorna är helt försumbara när det gäller klimatpåverkan.

"Emot allt"

När SD reserverade sig mot kommunens cykelplan i fullmäktige i september twittrade kommunalrådet Malin Danielsson (L): 

”…inga pengar till cykelvägar heller om SD får bestämma i Huddinge. Måste vara lätt att driva politik om man är emot allt”. 

Enligt cykelplanen ska upp till en halv miljard kronor investeras fram till 2030, eller 40 miljoner kronor i snitt per år. 

– En halv miljard är en hiskligt massa pengar och det kanske finns andra områden som kommuninvånarna tycker att åtminstone en del av dessa pengar bör gå till i stället, säger Martin Nigals (SD).

Investeringar för en halv miljard: Så ska fler ta cykeln i Huddinge