SD Haninge föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar om att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta ett återvändarcenter. Foto: Mitt i

SD Haninge vill få invandrare att lämna Haninge – genom ett återvändarcenter

SD Haninge föreslår ett så kallat återvändarcenter för folk som invandrat till Haninge kommun, enligt en nyss inlämnad motion. ”Att flytta till ett nytt land kräver mycket arbete och kostar också en hel del pengar. Därför anser Sverigedemokraterna i Haninge att kommunen ska inrätta ett återvändarcenter för att hjälpa utrikes födda att återvända hem till sina hemländer”, skriver Christian Lindefjärd (SD) i motionen.

  • Publicerad 11:53, 30 maj 2016

Förslag om återvändarcenter har nyligen lämnats in av SD lokalt i andra kommuner, bland annat i Göteborg, Malmö och Eskilstuna. Nu föreslår SD Haninge samma sak.

”Trots många år i Sverige lever fortfarande många exempelvis utanför arbetsmarknaden”, skriver SD Haninges Christian Lindefjärd i motionen och syftar på det utanförskap som han menar att många invandrare hamnat i. En lösning på detta, menar Christian Lindefjärd, är att hjälpa invandrare, särskilt de i utanförskap menar han, som frivilligt önskar återvända till sina hemländer.

”Detta kan både långsiktigt reducera det svenska samhällets kostnader och ge många invandrare ett bättre liv i sina ursprungsländer. Där slipper de åtminstone att leva i utanförskap som många får göra här i Sverige”, skriver han i motionen.

På återvändarcentrat ska invandrare som vill lämna Haninge, ”kunna ta del av information om hur man på enklast möjliga sätt kan återvända till sitt hemland och bygga sin framtid där”, skriver Christian Lindefjärd.

En gång varje år vill Christian Lindefjärd att kommunen ska skicka hem information till utrikesfödda över 18 år om att centrat finns. ”När personer vill flytta hem så skall även kommunen kunna ge ett behovsanpassat bidrag om detta skulle behövas”, skriver han.