Jan Jönsson (L) Foto: Läsarbild Hans Alm

SD-flirt får skarpt mothugg

Moderaten Tapani Juntunens flirt med Sverigedemokraterna rör upp starka känslor hos allianskolleger i Skärholmens stadsdelsnämnd. Men samarbetet behöver inte ta skada, så länge övriga moderater tar avstånd från den, menar Jan Jönsson (L).

  • Publicerad 16:36, 16 aug 2016

I Skärholmen bor många människor med band till krigsdrabbade länder som Syrien, Irak och Somalia och oroshärdar som Turkiet. Därför tvekade Tapani Juntunen, moderat ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd, länge med att gå ut med sina åsikter om migrationspolitik och SD.

– Jag har fegat lite, kan man säga. Men när Liberalerna och Centern i somras motsatte sig regeringens förslag om skärpt asylpolitik, samtidigt som Moderaterna röstade ja, fick jag nog. Det är en jättekonflikt och jag ifrågasätter om partierna kan samarbeta, säger Tapani Juntunen.

På bland annat Facebook har han sedan dess krävt en kraftigt åtstramad flyktingpolitik och förespråkat att Moderaterna på riksplanet bör gå i allians med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, men inte med Centern och Liberalerna. Han har också propagerat för att Sverige ska införa ett strikt kvotsystem för flyktingar, för att landets ekonomi inte ska belastas, och vill att övriga partier normaliserar sitt förhållande till SD.

Det är just kopplingen till SD som är problemet med Juntunens inlägg, menar Jan Jönsson (L), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

– Om han bara hade förespråkat skärpt migrationspolitik hade jag inte reagerat på samma sätt, men när han förklarar att han delar SD:s värderingar och hävdar att det är en floskel att påstå att SD är främlingsfientligt måste jag ta avstånd. SD är ett parti som inte står för alla människors lika värde.

Jan Jönsson har haft kontakt med flera andra moderater i Skärholmens stadsdelsnämnd efter Tapani Juntunens uttalanden och de tar, enligt honom, avstånd från Juntunens åsikter om SD. Därmed tror han att samarbetet i nämnden kan fortsätta att fungera bra.

– I dagsläget ser jag inga problem men jag kommer att vara uppmärksam på hur vissa frågor hanteras under hösten, det kan gälla till exempel ensamkommande flyktingbarn eller adoptionsärenden, säger Jan Jönsson.

Tapani Juntunen anser inte att hans utspel inte borde påverka samarbetet i stadsdelsnämnden.

– Vi jobbar inte med migrationsfrågor på det lokala planet, det har inget med de ärenden vi hanterar att göra. Jag har inte uttalat mig rasistiskt på något sätt, säger han.