Karlskogas framtid? Ja, om Peter Wallmark från Sverigedemokraterna får som han vill och Nobel Center byggs i en annan stad än Stockholm. Foto: David Chipperfield Architects/Maja Brand

SD: Bygg Nobel Center – i Karlskoga

De omstridda planerna på Nobel Center är ett slagträ i det lokala kommunvalet. Sverigedemokraterna i Stockholm går till val med att flytta det – till Karlskoga.

  • Publicerad 09:00, 25 aug 2018

Det tänkta byggandet av ett stort Nobelcentrum vid kajen på Blaiseholmen är en redigt segdragen och hätsk historia som vi skrivet om länge. Platsen är idag en parkering, men det nya centret skulle innebära att ett gammalt tullhus och två magasinbyggnader rivs. Något som väcker stor ilska hos de bevarare som vill att platsen ska fortsätta se ut som den gör.

Sverigedemokraterna i Stockholm har länge varit motståndare till Nobel Center. Nu går de ut med vad de vill göra: de vill flytta hela rasket 25 mil västerut.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

SD:s Stockholmspolitiker vill att Nobel Center ska byggas i Karlskoga där det "finns gott om plats". Alfred Nobel bodde där, vilket partiet anser gör kopplingen solklar, och det skulle enligt dem sätta Karlskoga och Värmland på kartan. SD ser det som ett bra tillfälle att öka besöksantalet i Karlskoga, något som skulle skapa intäkter och jobb åt värmlänningarna.

Sverigedemokraternas Peter Wallmark förklarar hur de tänker:

– Vi har genom hela mandatperioden velat bevara den ytan på Blaiseholmen. Och vi har tittat på andra alternativ i Stockholm men inget har varit bra. Så då tänkte vi regionalpolitiskt. Och Alfred Nobel hade stark koppling till Karlskoga, säger Peter Wallmark.

Tror ni inte stockholmarna vill ha Nobel Center i Stockholm?

– Vi har inte märkt det när vi pratat med folk. Och de undersökningar vi gjort visar inte alls på det.

Men att ni som kommunpolitiker går till val på att flytta något till en helt annan kommun, är inte det ett rätt ovanligt grepp?

– Viktigast är att visa att vi är ett lösningsorienterat parti. Och det här är en lösning på problemet med Nobel Center och Tullhuset, som vi vill ha kvar där det är. Det blir dessutom gynnsamt för Karlskogaregionen.

Vill ni inte gynna den här regionen?

– Jo, men vi vill inte ha Nobel Center på den platsen på Blasieholmen. Och det finns inget adekvat alternativ i Stockholm.

Se nya bilderna på Nobel Center

Nobel Center: Detta har hänt

Detaljplanen för Nobel Center på Baliseholmarna antogs av ett splittrat kommunfullmäktige redan för två år sedan, den 25 april 2016. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet, som skulle innebära att det så kallade Tullhuset rivs.

Detaljplanen för Nobel Center överklagades snabbt från flera håll, men Länsstyrelsen avslog överklagandena i början av 2017.

Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till nästa instans, mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som i maj 2018 sa nej till byggandet. Staden har fått extra tid på sig att överklaga den domen, fram till den 19 oktober – alltså efter valet. Ett maktskifte i Stadshuset kan alltså avgöra om en överklagan skickas in eller ej.

Visa merVisa mindre