Lösning? Istället för att biltrafiken ska saktas in på grund av övergångsställen föreslår SD att gång- och cykelbroar byggs över vägarna. Foto: Sverigedemokraterna i Stockholms stad

(SD): Bygg broar för gående och cyklister

Förbättrad framkomlighet och ökad säkerhet för fotgängare och cyklister kan lösas med broar menar Sverigedemokraterna. Men trafikborgarrådet säger att förslaget inte uppfyller kraven på tillgänglighet.

  • Publicerad 14:00, 18 feb 2021

Alla som rör sig här vill att det ska hända något.

Den eviga frågan: Hur ska Brommaplan förbättras? Diskussioner och utredningar har pågått i flera år, och köerna fortsätter att växa. Nu har Sverigedemokraterna i Stockholms stad lagt en motion som de menar kan underlätta framkomligheten.

– Övergångsställen har varit ett problem eftersom de stoppar upp trafiken. Frekvensen är ganska kort för att bilarna ska hinna över, framförallt under morgnar och kvällar, säger Peter Wallmark (SD), gruppledare.

Ersätta övergångsställen

Han säger att det bästa hade varit om man kunde gräva ner hela rondellen under jord, men att den ekonomin inte finns i staden i dagsläget. Därför föreslår partiet att staden bygger gång- och cykelbroar som ersätter övergångsställena. Tanken är att använda delar av den så kallade cykelmiljarden till arbetet.

– Alla som rör sig här vill att det ska hända något, och det blir inte heller färre bilar i området eftersom det byggs mycket i området. Brolösningen är bara en fördel för framtiden om man sedan väljer att gräva ned rondellen, säger han.

Om fotgängare och cyklister slipper röra sig där bilarna kör skulle också bidra till en större säkerhet, samtidigt som biliarna skulle få en bättre ruljans. Enligt Peter Wallmark kan broarna byggas på fundament och sedan monteras ihop på plats.

Uppfyller inte kraven

Men trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) säger att förslaget inte uppfyller kraven på tillgänglighet.

– Det är ramper för cyklister och trappor för gående upp på bron, vilket blir svårt för de som inte kan gå i trappor. Då skulle man behöva hissar, vilket innebär stora driftkostnader, säger Daniel Helldén.

Han säger att gångbroar var vanligt på 70-talet, men att det resulterat i dålig framkomlighet. Bromma stadsdelsnämnd gav ett liknande förslag 2015, en svävande gång- och cykelbro ovanför Brommaplansrondellen.

– Då konstaterade trafikkontoret att det kräver mycket utrymme för långa ramper. Brommaplan är ett knepigt område med befintlig bebyggelse. Det är en enormt komplicerad plats, inte bara att det är trafik från olika håll men också avlopp och vattenkulvertar i marken, säger Daniel Helldén.

LÄS ÄVEN: Fortsatt dödläge för Brommaplans trafik

LÄS ÄVEN: Så kan Brommaplans trafik förbättras

Bro. SD menar att broarna byggas på fundament och sedan monteras ihop på plats. Foto: Sverigedemokraterna i Stockholms stad

Utreds fortfarande

I flera år har Stockholms stad utrett olika lösningar på hur Brommaplan kan förbättras och blir lättare att ta sig fram genom.

I trafiknämndens budget för 2020 planeras mindre åtgärder i form av bland annat nya busskörfält och omprogrammerade trafiksignaler längs stombusslinje 176 och 177.

Samtidigt ska arbetet med att utreda området fortsätta vidare, men än så länge finns ingen tidplan för när en långsiktig lösning kan presenteras.

Visa merVisa mindre