Populärt. Scouterna drar nytta av att fler söker utomhusaktiviteter under pandemin. De lokala scoutkårerna i västra Stockholm har fått nya medlemmar i sällan skådad omfattning. Foto: Mostphotos

Scoutboom – allt fler är alltid redo

Scouterna i Spånga, Hässelby och Vällingby fick tillsammans omkring 160 fler medlemmar under pandemiåret 2020, en ökning med drygt 15 procent. Framgången förklarar kårerna med att scouterna under en pandemi kan nå fler tack vare sina utomhusaktiviteter.

  • Publicerad 12:00, 19 apr 2021

Vi brukar ju säga att naturen är vårt vardagsrum

Alltid redo.

Medlemsrusning av ett sällan skådat slag i de tre scoutkårerna Spånga, Vällingby och Hässelby under pandemiåret 2020.

Scouterna visade sig vara redo även för detta.

– Vi brukar ju säga att naturen är vårt vardagsrum och det har också gett förutsättning under pandemin för att kunna erbjuda fysiska möten för de flesta åldrar som då enbart hålls utomhus och i mindre grupper, säger Emil Öhman i Hässelby scoutkår.

Allra störst ökning av nya medlemmar under pandemiåret 2020 hade just Hässelby scoutkår. Under 2020 fick kåren hela 72 nya medlemmar och har nu totalt 260 medlemmar.

– Ökningen på 72 medlemmar gör att Hässelby scoutkår har ökat fjärde mest i hela riket räknat till antalet medlemmar, säger Emil Öhman, och fortsätter:

– Då vår verksamhet är mycket anpassad av att samarbeta utomhus i mindre grupper har vi haft bra förutsättningar till att ge en meningsfull fritid med gemenskap till barn och ungdomar i dessa tider.

"Viktig verksamhet"

Spånga scoutkår ökade med cirka 50 medlemmar, till 540 medlemmar.

– Vi ser att verksamheten är viktig för alla och kanske särskilt för de scouter som har digital skolundervisning, säger Pernilla Holmlund i Spånga scoutkår.

Vällingby scoutkår fick 35 nya medlemmar, och har nu totalt 215 medlemmar.

– Vi ser ett ökat intresse för scouterna och har fått en hel del intresseanmälningar för alla åldersgrupper inför kommande säsong, säger Hanna Hult Rosén i Vällingby scoutkår.

Ökar i hela landet

Scouterna har överlag fått fler medlemmar i hela landet. Den nationella ökningen är fyra procent men några kårer har enligt Scouternas riksorganisation utökat antalet medlemmar med flera hundra procent.

Scouternas generalsekreterare, Anna-Karin Henning, säger i ett pressmeddelande:

– Nyckeln till framgång är digitala scoutmöten, mindre grupper och utomhusaktiviteter. Den kraftiga ökningen är jämnt fördelat mellan åldersgrupper och kön, och visar att det både är fler som börjar i scouterna och fler som stannar kvar.

Scouter har egna regler

Ur scoutlagen:

En scout är ärlig och påltlitlig

En scout är vänlig och hjälpsam

En scout möter svårigheter med gott humör

Valspråk och lösen:

Var redo! Alltid redo!

Scouterna har drygt 70 000 medlemmar i Sverige och är en religiös och partipolitiskt obunden organisation.

Källa: Scouternas hemsida

Visa merVisa mindre