Satsningen: Danderyds mest påkostade temapark

Sätraängsparken i västra Danderyd ska rustas upp och det ordentligt. I ett förslag som tekniska kontoret tagit fram ska en ny park göras om för att tillmötesgå både de allra yngsta och äldsta.

  • Publicerad 14:23, 26 apr 2018

Just nu, och fram till och med den sjunde maj, har du möjlighet att på Danderyds bibliotek, i Mörby, se hur Danderyds kommun föreslår att man ska förändra Sätraängsparken när den nu ska rustas upp.

Kommunens förslag är en temapark med "berättelsen om ekens liv och värde" I förslaget har man delat upp parken i sex olika delar som alla representerar ekens liv, från födelse till ålderns höst. Hela parken ska även vara åldersanpassad inom de olika delarna.

– Det här kommer bli Danderyds mest påkostade och välarbetade temapark. Vi har så många fina miljöer med ek här i Danderyd och det vill vi kasta ljus på, säger Karin Almén, stadsträdgårdsmästare på Danderyds kommun.

– Idag är det en liten lekpark som vi fått minska på grund av att delar varit för slitna för att få vara kvar. Nu har vi chansen att göra någon för de allra yngsta och även de upp till 12 år, med lite mer utmanade klätterlekar.

Funderar. Bröderna Frank och Walter spanar in en av skisserna över den nya lekparken. Foto: Kevin Wedin

"Wow"

Vi gav oss ut till Sätra äng för att se vad boende och andra som brukar visas i och runt parken tycker.

Två personer som är för någon form av förändring är bröderna Frank och Walter Svensson, sex respektive fyra år. Vi visar upp en bild av ett av kommuns förslag.

– Wow, säger Frank när han ser bilden på en av klätterställningarna.

– Idag är lekparken inte så roligt, fortsätter han.

På frågan om vad man skulle kunna göra på de stora gräsytorna är bägge tveksamma till vad man skulle kunna göra, tills Walter utbrister:

– Kanske en pool?

Granne. Anna Carlqvist har bott mittemot Sätraängsparken sedan lägenheterna byggdes på 50-talet. Hon ser gärna någon slags förändring och mer anpassning gentemot äldre. Foto: Kevin Wedin

"Finns inget speciellt"

I en balkong på Sätraängsvägen, mittemot Sätraängsparken, sitter 87-åriga Anna Carlqvist. Hon har bott här sedan lägenheterna byggdes på 50-talet och hon tycker absolut att parken kan bli mer lockande.

– För mig, personligen, så säger inte parken så mycket idag. Det finns inget speciellt för äldre, men det är bra att det finns en plats där barnen kan vara och leka, säger hon.

Enligt stadsträdgårdsmästaren Karin så kommer man även anpassa parkens utformning till en äldre målgrupp.

– Det ska bli bättre tillgänglighet, parallella boulebanor, en fontän och planteringsmöjligheter med roligare växtutbud, så att det finns en anledning till att faktiskt sitta där.

Sliten. Delar av lekparken har nedmonterats på grund av för mycket slitage. Foto: Kevin Wedin

Konkurrera med andra kommuner

Förslaget som är framtaget av tekniska kontoret har en kostnadsprognos på åtta och en halv miljoner kronor.

– Det är en stor satsning för tekniska nämnden och vi vill väldigt gärna jobba vidare med förslaget så att vi får utveckla fram en park som kan konkurrera med parker i omgivande kommuner. Ger nämnden positivt beslut så delas kostnaden upp för parken på två år, säger Karin Almén

Grönt. Foto: Kevin Wedin

.

Översiktsbild över framtida parken. Foto: Danderyds kommun

.

Skissbild över hur parken kan komma att se ut. Foto: Danderyds kommun

Sagt om parken

"Från 5 år så finns det inte så mycket att göra i parken"

"Låt ekarna åter få dominera intrycket"

"Fler sittplatser!"

"Plantera gärna fler bärbuskar och träd i parken"

"De stora gräsytorna är det fina"

"Gör övergången mellan skogen och prakytorna vid lekparken ljusare och trevligare"

Visa merVisa mindre