Opposiotionsrådet Cecilia Löfgreen (M). Foto: Arkivbild: Ulrika Lind

Satsningar på jobb och trygghet i Moderata budgeten

Väktare som patrullerar stadsdelscentrumen på helgerna, mer tid på SFI och höjd skolpeng som skolorna själv får styra över. Det är några av punkterna i Moderaternas budgetförslaget som Moderaterna presenterade i går. Man motsätter sig samtidigt koalitionens förslag på skattehöjning.

  • Publicerad 08:32, 22 okt 2015

I onsdags presenterade Moderaterna sitt budgetförslag. Bland annat vill partiet minska utanförskapet genom att satsa 10 miljoner till att fördubbla tiden på SFI.

Drygt tre gånger så mycket, 32 miljoner, läggs på en höjd skolpeng. Till skillnad från koalitionens 24-miljonerssatsning specificerar man inte hur pengarna ska användas.

– Vår skolsatsning bygger på att lärare och rektorer vet bäst vad som behövs för just deras skola. Vi höjer därför elevpengen med 32 miljoner utan att detaljstyra skolans verksamhet. Skolorna behöver ökat utrymme för fler lärare med bättre betalt men det är också viktigt att lärarna får vara lärare och inte administratörer, säger oppositionsrådet Cecilia Löfgreen (M), i ett pressmeddelande.

Man motsätter sig även koalitionens förslag om en skattehöjning på 15 öre.

– Vi finansierar alla våra förslag utan att höja skatten för Järfällaborna. Hade Socialdemokraterna inte lovat allt till alla under valrörelsen hade de inte behövt höja skatten med 24 miljoner kronor, säger Cecilia Löfgreen.

Att öka tryggheten i kommunen är också något man vill satsa på. Man vill därför anställa två väktarteam som ska patrullera stadsdelscentrumen på helgerna.

Övriga satsningar som återfinns i Moderaternas budget är gratis broddar till alla över 65 år, högre löner för socialsekreterare, ett ökat uppföljningsarbete med de elever som riskerar att hoppa av gymnasiet samt en kulturpeng som ska få bort kön till kulturskolan.

Även Folkpartiet har presenterat sin budget. Där ser man satsningar på högre hemtjänstpeng, bättre och godare mat på äldreboenden och införandet av en social omsorgspeng, en peng som betalas ut till föreningar som gör en social insats i kommunen.

– Den sociala omsorgspengen riktar sig till just dessa föreningar och ska uppmuntra dem att engagera sig socialt i stället. Det kan handla om att spela spel på ett äldreboende, gå promenader med äldre eller samla in kläder till personer i hemlöshet, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Folkpartiet i Järfälla. Man vill även lägga pengar på fler fältarbetare samt införa en tak över huvudet-garanti.

Även Folkpartiet vill avsätta 32 miljoner kronor till skolorna.

– Pengarna ska gå till förbättrad kvalitet, fler behöriga lärare och rymliga och fräscha lokaler.