Satsning på cykelbana

  • Publicerad 13:24, 3 feb 2013

Sköndal/Farsta Perstorpsvägen som löper mellan Sköndal och Huddinge ska få en ny cykelbana. Vägen kommer dock inte att breddas. Den nya cykelytan skapas genom att körfälten för bilar smalnas av.

Projektet kostar 9,2 miljoner kronor. Tanken med satsningen är enligt trafikkontoret att förbättra möjligheten att arbetspendla med cykel mellan Stockholm och Huddinge. Arbetet med att anlägga cykelbanan ska börja i sommar och vara klart innan årets slut.