Förslag. Res- tiden från Flemingsberg till Arlanda kan kortas från en timme och 25 minuter till 52 minuter. Foto: karta: olka

”Satsa på snabbussar på förbifarten”

Kan norra och södra sidan bindas ihop med snabb busstrafik på Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn? Nu vill (S) i Huddinge att förslaget om bussarna skickas med till kommunens förhandlingar om statliga infrastrukturspengar. Men (M) vill spara på krutet till spårväg.

  • Publicerad 13:22, 11 sep 2015

Nu utreder trafikförvaltningen hur framtidens stombusslinjer kan knyta ihop Stockholm. Ett förslag är att utnyttja Förbifart Stockholms och Tvärförbindelse Södertörns sträckning med snabbussar – från Tyresö och Handen via Flemingsberg och Kungens Kurva till Vällingby, Barkarby, Sollentuna och Arlanda.

Bussarna kan gå i fem-minuterstrafik med egna bussfiler på motorlederna, enligt utredningen.

Även Skanska, WSP och Scania har tagit fram förslaget ”Stockholmsbågen”, som går i ungefär samma sträckning men med dubbeldäckade superbussar som kan kopplas samman med teknikens hjälp. Ungefär som ett ”pendeltåg på gummihjul”.

Nu vill (S) i Huddinge att en satsning på snabbussar kommer med i kommunens intresseanmälan till Sverigeförhandlingen – statens infrastruktursprogram som ska förhandlas fram 2017.

– Huddinge skulle bli en av de stora vinnarna om de nya motorlederna också blir vägar anpassade till snabba bussar som kapar restider och ger nya möjligheter att pendla till norra Stockholm, säger kommunalrådet Emil Högberg (S).

Stor satsning

Men kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) vill spara på krutet.

– Vi vill fokusera på de tre delar som vi har bedömt är viktigast för Huddinges utveckling. Där ser vi att en spårväg skulle ge en oerhört stark effekt på bostadsbyggandet, det gör inte busslinjer på samma sätt.

Huddinges preliminära intresseanmälan innehåller ”bara” Spårväg syd, t-bana till Kungens Kurva och ett tågstopp för framtidens höghastighetståg i Flemingsberg.

– Om Huddinge inte visar intresse för den här typen av bussförbindelser på motorlederna så riskerar det att inte bli av. Jag ser ingen motsättning med Spårväg Syd. Det här är en stor regional kollektivtrafiksatsning som binder ihop hela Södertörn med norra delen av länet, säger Emil Högberg.

”Fel signaler”

Att söka en satsning på bussar sänder fel signaler, menar Daniel Dronjak.

– De är redan tveksamma att prata om annat än tunnelbana och järnväg. Vår inställning är att det inte spelar roll om spåren går ovan eller under jorden. Men att börja prata buss i det läget är otaktiskt. Då riskerar vi en dörr i ansiktet.

På ett extra möte den 30 september ska kommunfullmäktige ta ställning till vilka större kollektivtrafikprojekt som kommunen vill samarbeta med landstinget och staten med.

Sverige- förhandlingen

Huddinge vill samarbeta med staten och landstinget för att få till en utbyggnad av
t-banan från Fruängen till Kungens Kurva, ett tågstopp för höghastighetståg i Flemingsberg och tvärförbindelsen Spårväg syd.

Nu vill (S) också puffa för snabbussar i Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse
Södertörns framtida sträckning.