Sätra centrum var toppmodernt 1965, men är nu rejält slitet. Foto: Märta Lefvert

Sätra centrum kan rivas – och byggas upp igen

Sätra centrum ska rivas – och återuppstå runt ett nytt torg. Allt enligt centrumägarens plan. – Det ska bli en säkrare, tryggare och attraktivare plats, säger Pontus Pyk, i styrelsen för Sätra centrum fastigheter AB.

  • Publicerad 10:03, 13 jun 2018

I maj 1965 invigdes Sätra centrum. Då var det Sveriges första inomhuscentrum och toppmodernt. 53 år senare är det ett sliten byggnad, i rejält behov av modernisering.

Det bästa är att riva det, anser Sätra centrum fastigheter AB, som köpte centrumet i oktober 2016 och redan från början aviserade planer på en stor omdaning.

– Vi har utrett detta ordentligt ihop med Stockholms stad och fått tydliga signaler om att man vill att t-baneresenärerna ska komma upp utomhus, på ett torg. Det blir både tryggare och säkrare än i dag, säger Pontus  Pyk, som sitter i styrelsen för Sätra centrum fastigheter AB ihop med huvudägaren Curt Ahnström.

T-baneuppgång utomhus

Planen är att bygga ett nytt torg där centrumbyggnaden står i dag. Runt torget ska de nya husen ligga – såväl butiker, restauranger och annan service, som bostäder och lokaler för kultur.

– Vi tänker oss ett kulturhus i mindre format, flexibla och tåliga lokaler där människor kan träffas. Både Trygga Sätra och andra lokala aktörer som vi pratat med efterlyser det, säger Pontus Pyk.

Drygt 400 bostäder

Sätra centrum fastigheter AB äger själva centrumbyggnaden. Ägare till byggnaden intill (med vårdcentral, hotell och hostel) är GreenDoor Fastigheter, också sedan oktober 2016. 

De två ägarna samarbetar tätt för att lyfta centrumet och har lämnat in en ansökan om markanvisning tillsammans, för att kunna genomföra planerna. GreenDooor Fastigheter planerar både studentbostäder och andra bostäder.

Totalt planeras cirka 415 nya lägenheter i centrumområdet, en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Start tidigast 2021

Exploateringsnämnden väntas fatta beslut om markanvisningen vid sitt möte på torsdag, och begära att stadsbyggnadsnämnden upprättar en detaljplan för området. Om planerna klubbas kan byggarbetet starta tidigast 2021, bedömer exploateringskontoret.

Pontus Pyk, som är arkitekt i grunden, betonar att projektet är i ett mycket tidigt stadium.

– Exakt utformning är inte klar än. Det viktiga är att vi, tillsammans med Stockholms stad, har identifierat långsiktiga värden. Det är band annat sociala mål, om ökad trygghet och säkerhet, och ekologiska förutsättningar, när det gäller sådant som dagvatten och transporter, säger han.

Uppdatering: Beslutet om markanvisningen klubbades i exploateringsnämnden den 14 juni.