Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Sanningen om Flempans hånade namnbyte

I Flemingsberg planeras södra Stockholms nya affärscentrum: Stockholm South Business District. Namnet har hånats och många har kommit till det gamla ortsnamnets försvar. Men ska orten verkligen byta namn?

  • Publicerad 14:17, 30 okt 2018

I den offentliga debatten verkar Flemingsberg redan bytt namn till Stockholm South Business District. Det är arbetsnamnet för affärsstaden med skyskrapor och internationella huvudkontor som planeras intill tågstationen.

"Hejdå, Flemingsberg. Det var trevligt att råkas. But Huddinge kommun doesn't need you anymore because Flemingsberg is about to be a english speaking community now. Welcome to Stockholm South Business District", skriver Anton Säll i DN. Även ledarsidan uppmärksammar "namnbytet".

Anders Q Björkman i Svenska Dagbladet tar i från tårna och jämför Stockholm South Business District med Sovjetunionens Stalinstadt.

Även i denna tidning skrev vi att det är lika bra att glömma Flemingsberg. "I framtiden ska orten vara internationellt känd som affärshubben Stockholm South Business District."

Marknadsförs mot internationella företag

Men ska verkligen Flemingsberg byta namn? Nej, sådana planer finns än så länge inte, åtminstone inga planer på att byta namn officiellt. För det krävs politiska beslut i kommunen och godkännande av Lantmäteriet. Då måste även lagen om god ortnamnssed följas.

Enligt kommunen och fastighetsutvecklaren Fabege är Stockholm South Business District endast ett arbets- och visionsnamn för de planerade affärskvarteren. Alltså inte ett namn för hela det uppgraderade Flemingsberg.

– Vad man kallar saker och ting beror på vad man vill få fram. Det här är ett arbetsnamn som vi använder för att marknadsföra området till internationella företag som vi vill ska etablera sig i området. Vi marknadsför oss ju inte mot de som bor i området, säger Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör på Huddinge kommun.

Stockholm Business... vad sa du att det hette? Stockholm South Business District är direkt olämpligt. Det spelar ingen roll om det är engelska, kinesiska eller franska.

Området sydöst om Flemingsbergsstation ska utvecklas till ett affärsdistrikt med bostäder, kontor och handel. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege, säger att de är "extremt lyhörda" för namnkritiken. Men samtidigt stänger han inte dörren för ett namnbyte.

Hur stor betydelse har namnet för ett nytt område?

– Om ett område har en dålig image och ett namn som associerar till mord och kriminalitet, då har det väldigt stor betydelse. Med ett mer neutralt namn skulle man kunna blåsa liv i Flemingsberg och skaka av det som varit förut. Om det ska vara engelskt eller svenskt, det får man diskutera, säger han.

Heléne Hill betonar att kritiken riktar sig mot något som inte är beslutat.

– Man blir lite frustrerad över journalister som inte verkar bry sig om att sätta sig in i hur namnsättningprocessen går till, som bara verkar tycka det är kul att göra folk arga, säger Hill.

Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege. Foto: Fabege

"Arbetsnamn kan klistra sig fast"

Men på Lantmäteriet blir de inte glada när de får höra om det nya anglifierade "arbetsnamnet".

– Arbetsnamn har en tendens att klistra sig fast och bli slutgiltiga, säger Lennart Dehlin, utredare på ortnamnssektionen.

Han radar upp exempel på när projektnamnen för nya bostadsområden har blivit inofficiella ortnamn: Hammarby sjöstad, Arenastaden, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.

Men det är en annan sak som gör Lennart Dehlin ännu mer upprörd.

– Stockholm Business... vad sa du att det hette? Stockholm South Business District är direkt olämpligt. Det spelar ingen roll om det är engelska, kinesiska eller franska. Vi vänder oss emot alla utrikiska namn. Vi är i Sverige och talar svenska. Det här namnet blir ju omöjligt att använda på ett avslappnat sätt. Det kommer bli någon slags pidginspråk av det. Läspljud är ju ingenting vi har normalt i svenskan.

Han påpekar också att alla namngivningar måste följa lagen om god ortnamnssed.

God ortnamnssed

Vid namngivning av orter, gator, torg och liknande måste man följa god ortnamnssed. I första kapitlet fjärde paragrafen i kulturmiljölagen står följande:

"Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas. Det innebär att
   - hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
   - ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
   - påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
   - namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden."

Visa merVisa mindre