Majoriteten har lagt fram sitt förslag till budget 2018. Foto: Chris Anderson

Sänkt skatt – och ny simhall för 200 miljoner

Mer pengar till skola, omsorg och kultur. Men också avgiftshöjningar och en skattesänkning med 5 öre. Lidingös politiska majoritet, Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna, har presenterat sitt budgetdirektiv för 2018.

  • Publicerad 11:30, 9 jun 2017

Budgetdirektivet är majoritetens förslag till hur mycket pengar kommunens nämnder ska få i budgeten för 2018. I veckan röstades budgetdirektivet igenom i kommunstyrelsen. Den slutgiltiga budgeten spikas i kommunfullmäktige i november.

Den enskilt största satsningen är den planerade nya simhallen som majoriteten vill avsätta 200 miljoner kronor till. Ambitionen är att den ska stå färdig 2021. Var på Lidingö den hamnar bestäms i höst.

– Tyvärr är det så att alla stora projekt tar tid. Vi har avsatt de här pengarna nu och det är inlagt i planen, säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Höjda löner för lärare och fler platser på musikskolan

Majoritetens förslag är stora satsningar på skola och utbildning, med bland annat fortsatt höjda löner för lärare. 3,4 miljoner kronor ska gå till det.

– För vår del ser vi gärna att man sänker skatten, men det är otroligt viktigt att det inte blir på bekostnad av kommunens kärnverksamheter, som skola och omsorg. Därför fortsätter vi satsa på lärarlöner även under 2018, säger Carl-Johan Schiller.

Den populära musikskolan utökas med 200 platser, för att minska de långa köerna. Men inte utan uppoffring – avgiften per termin höjs från 850 till 1200 kronor. Dessutom ska avgiften för Sagateatern höjas med lika mycket.

Varför väljer ni att sänka skatten när ni höjer avgifterna för de här verksamheterna?

– Avgifterna till båda de här aktörerna är ganska låga idag och har legat på samma nivå i många år. Den här avgiften är fortfarande i den lägre halvan om man ser till andra jämförbara kommuner, säger Carl-Johan Schiller.

Majoriteten hoppas spara in en miljon kronor på IM-programmet för nyanlända på Hersby gymnasium. I stället ska det finansieras av statsbidrag.


Det här föreslås nämnderna få:

Stadsledningskontoret: 2,2 miljoner kronor

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 1,1 miljoner kronor

Kultur- och fritidsnämnden: 400 000 kronor

Teknik- och fastighetsnämnden: 5,7 miljoner kronor

Utbildningsnämnden: 39,2 miljoner kronor

Omsorgs- och socialnämnden: 26,4 miljoner kronor


26 miljoner till omsorg

Omsorgs- och socialnämnden får 26,4 miljoner kronor till äldre och funktionshindrade. Men även här ska statsbidrag användas till kostnader för nyanlända och ensamkommande barn.

Ska lyssna mer på Lidingöborna

Men majoriteten flaggar också för att bli bättre på att kommunicera kommande satsningar och lyssna mer på Lidingöbornas synpunkter.

– Det har varit en del projekt under mandatperioden som inte varit helt lyckade, som snabbcykelvägen och parkeringssituationen på Näset. Den typen av projekt ska vi prioritera ner. Kring olika byggprojekt och infrastruktur måste staden vara mycket mer lyhörd innan man sätter spaden i marken. Man har gjort lite utan att tänka efter, säger Carl-Johan Schiller.

Dessutom vill majoriteten sänka kommunalskatten med 5 öre, till 18,79 kronor.

– När vi ser att kommunen klarar sin åtaganden och håller en god kvalitet i det staden levererar då ska vi inte beskatta mer än vad som krävs. Med denna skattesänkning kan vi även kompensera för de stora statliga skattehöjningar som den röd-gröna regeringen påfört Lidingöborna, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Fakta

Budgetdirektivet i siffror

5 öre mindre i kommunalskatt. Den nya skatten blir då 18,79 kronor.

200 miljoner kronor till en ny simhall som ska invigas 2021.

36 miljoner kronor till skola och utbildning.

26 miljoner kronor till verksamheter för äldre och funktionshindrade.

200 nya platser i Musikskolan.

1200 kronor blir den nya avgiften för en termin i Musikskolan, en höjning med 350 kronor. Sagateaterns avgift höjs med lika mycket.

1,8 miljoner kronor för att bygga om Lidingövallen.

400 000 kronor till utökad verksamhet på biblioteket.

700 000 kronor till Ekholmsnäs skidanläggning.

Visa merVisa mindre