Kyrkogårdsnämnden har fått flera tillsägelser att gångvägen är för mörk och känns otrygg. Foto: Marielle Theander Olsson

Sandsborgs kyrkogård ska ljusas upp

Gångvägen runt Sandsborgs kyrkogård upplevs som mörk och otrygg. Dessutom är det problem med droghandel vid kyrkogården. Nu ska det utredas om ny belysning för att göra kyrkogården tryggare.

  • Publicerad 14:30, 17 feb 2019

Området som berörs är Sju gårdars väg på Sandsborgskyrkogården som löper mellan den Norra och den Södra entrén till Sandsborgskyrkogården. Gångvägen är väl använd och ett flertal gånger har Kyrkogårdsnämnden fått synpunkter på att gångvägen är för mörk.

Nu ska det utredas om området ska få ny belysning, efter ett beslut i kyrkogårdsnämnden. Det handlar om en investering på två miljoner kronor. Utredningen ska se till att belysningen inte kommer för nära gravarna.

Utökad trygghet

Motiveringen till den utökade belysningen är att öka tryggheten. Undersökningar har visat att en större andel kvinnor än män känner sig otrygga i området, och syftet med satsningen är att kvinnor ska känna sig tryggare.

– Vi har sökt medel för trygghetsskapande åtgärder som det heter, berättar Karin Söderling som är utredare vid kyrkogårdsnämnden.

Förhoppningen är att utredningen snart ska ge klartecken och att arbetet kan komma igång under 2019.

– Förutom belysning vid gångvägarna så ska vi utreda om vi kan skaffa belysning till fasaden vid kapellet.

Det har även varit problem med droghandel på kyrkogården.

Även Skogskyrkogården ska piffas upp

Skogskyrkogården ska även den få sig ett lyft då året-runt-vatten ska dras på området och den sista biten på muren som omgärdar kyrkogården är på sluttampen till att färdigställas, en sträcka på 700 meter.